loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

12/13 listopada 2010 r. "Trwajcie w wierze ojców"

O trwanie w wierze Polaków przebywających na emigracji modliło się na Jasnej Górze około 2 tysiące osób. Tradycyjnie noc czuwania z piątku na sobotę w intencji emigracji zorganizowali Księża Chrystusowcy wraz z Siostrami Misjonarkami Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Na modlitwę przybyli Polacy m.in. z: Niemiec, Węgier, Włoch, Białorusi i Ukrainy, Holandii, Wielkiej Brytanii i Belgii.

 

 "To czuwanie jest odpowiedzią na wołanie kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski - na wychodźstwie polskie dusze giną" - powiedział ks. Mariusz Sokołowski, chrystusowiec z Poznania. Dodał, że modlitwa była wyrazem pamięci o wszystkich, którzy z różnych powodów żyją poza granicami kraju.

"Tutaj chcemy przypomnieć wszystkim, którzy wyjechali, nie jesteście sami. Pamiętamy o was, zawierzamy wasze życie, waszą codzienność, wasze rodziny Panu Bogu, a także waszą przyszłość. Jesteśmy z wami, modlimy się z wami i pamiętamy o was" - zapewnił ks. Sokołowski.

Organizatorzy zaprosili na jasnogórskie czuwanie wszystkich, "którzy sercem i modlitwą pragną wspierać swoich najbliższych, żyjących i pracujących poza granicami Polski". Przybyły 34 grupy zorganizowane.

Według szacunków na emigracji przebywa ok. 20 mln Polaków. Część tworzy tzw. emigrację czasową, wyjeżdżając do pracy sezonowej. Kościół widzi w wyjazdach, z jednej strony, wielką szansę rozwoju człowieka, który doskonali swoje umiejętności i polepsza byt materialny, ale z drugiej wielkie niebezpieczeństwo wynikające z rozłąki z rodziną i krajem, osłabianie wiary i tradycji, a także zagubienie wielu, których życie na obczyźnie przerasta.

Jak powiedział ks. Andrzej Zuziak TChr, prowincjał chrystusowców w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, RPA oraz Islandii, dziś na Wyspach Brytyjskich z 800 tys. Polaków tylko 5 proc. praktykuje swoją wiarę. "To bardzo niepokojące i przyniesie jeszcze niestety bardzo negatywne skutki" - uważa ks. Zuziak, ale z optymizmem dodaje, że tak, jak "stara emigracja" potrzebowała wielu lat, aby "ułożyć sobie wszystkie sprawy, także te duchowe, tak i ta współczesna emigracja z pewnością się pozbiera".

"Liczba Polaków na emigracji ciągle się zmienia, bo bywają emigranci czasowi, sezonowi, którzy wyjeżdżają tylko do pracy i wracają, ale sporo Polaków już na zawsze osiedliło się i zamieszkało poza granicami Polski. Oni ciągle czują się Polakami, chcą modlić się, śpiewać po polsku, przeżywać święta w tradycji polskiej, pójść na polskie nabożeństwo. I rzeczywiście spotkanie z polskim kapłanem, wyspowiadanie się w jęz. polskim, rozmowa po polsku jest nierzadko jedyną ostoją dla takiego człowieka" - powiedział ks. Sokołowski i dodał: "dziś jesteśmy tutaj, by to wszystko Panu Bogu przez ręce Matki Najświętszej powiedzieć, jak mówi hasło czuwania, by trwali w wierze ojców.

Działalność Towarzystwa Chrystusowego koncentruje się wokół wszelkiego rodzaju prac duszpasterskich podejmowanych dla dobra Polaków poza granicami kraju. W prowincjach zagranicznych oprócz pracy duszpasterskiej wielką wagę przywiązuje się do podtrzymania ducha patriotycznego, życia społecznego i polskiej kultury. W trosce o duchowe dobro rodaków Towarzystwo Chrystusowe organizuje co roku Dzień Modlitw w Intencji Emigracji oraz nocne czuwanie na Jasnej Górze.

Wśród polskiej emigracji w 80 krajach świata posługuje ok. 2 tys. kapłanów diecezjalnych i zakonnych, z czego chrystusowców ok. 300.

Pomaga im ok. 200 sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Siostry pracują w 11 krajach, ale aby rozszerzyć przestrzeń modlitwy za emigrację trzy lata temu siostry powołały tzw. Dom Modlitwy, w którym zakonnice żyją, modlą się i pracują na wzór klasztoru kontemplacyjnego modląc się za sprawy polskich emigrantów. Intencje dostarczane są siostrom za pomocą internetu.

Księża Chrystusowcy podkreślają, że dziś wielkim wyzwaniem duszpasterskim pozostaje dla kapłanów tzw. emigracja turystyczna i wyjazdy młodych ludzi na studia za granicą. Według szacunków 32 tys. młodych Polaków studiuje poza krajem. Rocznie ok. 150 tys. Polaków wyjeżdża na wczasy do Egiptu i ok. 100 tys. do Tunezji. Aby ułatwić turystom i studentom udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii po polsku stworzona została baza kościołów, gdzie spotkać można kapłana z Polski. Informacje można odnaleźć na stronie www.ide.info.pl.

Na program czuwania nocnego na Jasnej Górze złożyły się m.in. modlitwa za emigrantów i ich duszpasterzy oraz o nowe powołania, o północy celebrowana była uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Grzelaka, wikariusza generalnego z homilią ks. Zuziaka.

Nabożeństwo do Matki Bożej za rodziny żyjące na emigracji i nią rozdzielone, nabożeństwo za Ojczyznę przez wstawiennictwo głównych patronów Polski oraz droga krzyżowa.

Czuwanie było transmitowane na cały świat za pośrednictwem środków społecznego przekazu: Radia Maryja, Radia Jasna Góra, Telewizji Trwam i za pośrednictwem strony internetowej: www.chrystusowcy.pl/czuwanie.

Hasłem tegorocznego spotkania były słowa Sługi Bożego Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, założyciela chrystusowców: "Trwajcie w wierze ojców". Czuwanie odbyło się już po raz 25.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649