loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Młodzież polonijna na Kongresie Eucharystycznym

Stuosobowa grupa młodzieży polonijnej z Anglii, Belgii, Francji, Grecji, Islandii, Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Rosji bierze udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, który od 5 do 12 września odbywa się w Budapeszcie. Młodzieży towarzyszy bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz kapłani i siostry zakonne posługujący wśród Polonii.

– Skoro „Polak – Węgier dwa bratanki”, to chcemy dzielić z naszymi braćmi Węgrami, ale też z chrześcijanami z różnych krajów radość przebywania blisko Pana Jezusa w Eucharystii i tę wspólnotę wiarę i miłości, która się wokół Niego tworzy. W czasie, kiedy przeżywamy laicyzację i chrześcijaństwo staje się religią marginalizowaną, warto zaświadczyć o mocy wspólnoty chrześcijan i podkreślić, że Eucharystia ma moc przemieniania człowieka i świata, w tym naszego kontynentu europejskiego – mówi w rozmowie z KAI bp Wiesław Lechowicz.

Msze św., katechezy, świadectwa, warsztaty złożą się na program 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Jego hasłem są słowa: „Wszystkie moje źródła są w Tobie” (Ps 87,7). To wielkie wydarzenie w życiu Kościoła katolickiego ma na celu promowanie i pogłębianie zrozumienia i czci dla sakramentu Eucharystii w Kościele lokalnym i powszechnym. Kończącą to spotkanie Mszę św. odprawi 12 września papież Franciszek. Wśród gości Kongresu będzie m. in. patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I – duchowy zwierzchnik prawosławia.

FOTO GALERIA - relacja z Kongresu

Kongres otworzyła Msza św., odprawiona w niedzielę 5 września o godz. 15.00 na placu Bohaterów w Budapeszcie. Przewodniczył jej przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) kard. Angelo Bagnasco. Wzieli w niej udział uczniowie wszystkich szkół katolickich na Węgrzech. Duża liczba dzieci przyjmie w czasie tej liturgii pierwszą komunię święt

IEC 2020 - OPENING CEREMONY AND HOLY MASS - Live Stream

Przez kolejne pięć dni uczestnicy gromadzić się będą w hali Hungexpo. Po porannej modlitwie wysłuchają katechezy, świadectwa, wezmą udział w Mszy św., a po obiedzie – w tematycznych warsztatach. Wieczorami odbywać się będą koncerty w różnych punktach stolicy Węgier.

W poniedziałek 6 września po porannej modlitwie, któr poprowadzi kard. Josip Bozanić z Chorwacji, katechezę wygłosi kard. João Tempesta z Rio de Janeiro w Brazylii, zaś świadectwo – greckokatolicki duchowny, ks. Konstantin Szabó z Węgier. Mszę św. odprawi abp Piero Marini, przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. Popołudniowe warsztaty (do wyboru) dotyczyć będą pracy duszpasterskiej z dziećmi (o. Csaba Böjte, franciszkanin z Rumunii), Eucharystii jako źródła piękna (bp Jospeh-Marie Ndi-Okalla z Kamerunu), związku Eucharystii z życiem chrześcijańskim (Mary Healy, biblistka z USA) i dostępowania intymnej więzi z Bogiem poprzez Eucharystię (Damian Stayne, założyciel wspólnoty „Cor et Lumen Christi” z Wielkiej Brytanii). Dodatkowo w bazylice św. Stefana odbędzie się spotkanie na temat misji w Afryce z udziałem m.in. abp. Valeriana Okeke z Nigerii.

We wtorek 7 września po porannej modlitwie pod przewodnictwem węgierskiego arcybiskupa Csaby Ternyaka z Egeru, poranną katechezę głosić będzie kard. Gérald Lacroix z Kanady, a swym świadectwem podzieli się chaldejski patriarcha Babilonu kard. Louis Sako. Przewodniczyć Mszy św. będzie abp Jose Palma z Filipin, gospodarz poprzedniego, 51. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Cebu w 2016 roku. Tematyka warsztatów skupiona będzie wokół: związków Eucharystii z Duchem Świętym ( Jean-Luc Moens z Belgii, stojący na czele Międzynarodowej Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej CHARIS), tego, jak protestancka misjonarka została katoliczką (Barbara Heil z USA), działalności katolickich ruchów rodzinnych (Kálmán Dabóczi z Węgier) i odkrywania piękna Boga poprzez modlitwę adoracyjną (Johannes Hartl z Niemiec, założyciel Domu Molditwy w Augsburgu, gdzie trwa nieustająca adoracja Najświętszego Sakramentu).

W środę 8 września, po porannej modlitwie prowadzonej przez abp. Stanisława Gądeckiego z Polski, katechezę wygłosi kard. Charles Maung Bo z Mjanmy. Swym świadectwem podzieli się Moyses Azevedo z Brazylii, założyciel wspólnoty Shalom. Warsztaty dotyczyć będą: ochrony środowiska w duchu encykliki „Laudato si’” (bp János Székely z Węgier), odnowie parafii przez nieustającą adorację eucharystyczną (o. Justo Lo Feudo z Argentyny), ruchu odnowy parafii Rebuilt (ks. Michael White z USA) oraz o Ziemi Świętej jako ziemi Eucharystii (o. David Maria Jaeger, franciszkanin z Izraela). Po południu w bazylice św. Stefana melchicki patriarcha Antiochii Józef Absi z Syrii odprawi Boską Liturgię. Wieczorem w Parafiach budapesztańskich odbędą się Msze św. w różnych językach. Polacy zgromadzą się o 17.00 w kościele św. Antoniego z Padwy – Páduai Szent Antal-templom, Bosnyák tér 7) 

Abp Gądecki w Budapeszcie: Pokój między ludźmi wymaga rzeczywistego nawrócenia serca

Czwartek 9 września rozpocznie się poranną modlitwą pod przewodnictwem abp. Stanislava Zvolensky’ego ze Słowacji. Katechezę wygłosi kard. John Onaiyekan z Nigerii, zaś świadectwo Mary Healy, biblistka z USA. Mszy św. będzie przewodniczył abp Alfredo José Espinoza Mateus z Ekwadoru, który będzie gospodarzem kolejnego, 53. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Quito w 2024 roku. Tego dnia warsztaty skupią się wokół: męczeństwa włoskich księży po II wojnie światowej (bp Massimo Camisasca z Włoch), duszpasterstwa Romów (bp János Székely z Węgier, Komisja Caritas in Veritate oraz Instytut bł. Zefiryna), Eucharystii w katolickim Kościele syromalabarskim (bp Joseph Pamplany z Indii) oraz związku Eucharystii z zaangażowaniem społecznym w Europie (kardynałowie: Jean-Claude Hollerich z Luksemburga i Angelo Bagnasco z Włoch). Wieczorem zaplanowano adorację eucharystyczną w bazylice św. Stefana, połączoną z możliwością spowiedzi. Jednocześnie w Akademii Muzycznej im. Ferenca Liszta trwać będzie koncert chóru Patriarchatu Moskiewskiego.

Piątek 10 września rozpocznie poranna modlitwa, którą poprowadzi węgierski biskup András Veres z diecezji Győr. Katechezę wygłosi kard. Dominik Duka OP z Czech, zaś świadectwo prezydent Węgier János Áder. Mszy przewodniczyć będzie kard. Jean-Claude Hollerich z Luksemburga. W czasie ostatnich warsztatów kongresowych ich uczestnicy zajmą się: związkiem Eucharystii z liturgią żydowską (ks. Étienne Vető ze wspólnoty Nowa Droga [Chemin Neuf] z USA), powołaniem świeckich do świętości (kard. Baltazar Porras z Wenezueli), sytuacją chrześcijan w Korei (kard. Andrew Yeom Soo-jung z Seulu) oraz wyzwalającą mocą Eucharystii (ks. Andrea Dellatore, Georg Schwarz i wspólnota Wieczernik [Cenacolo] z Włoch). Wieczór tego dnia należeć będzie do młodzieży, dla której przygotowano na stadionie im. László Pappa specjalny kilkugodzinny program, złożony z koncertów, modlitwy uwielbienia, świadectw i adoracji eucharystycznej.

Sobota 11 września to Święto Rodzin na Wyspie Małgorzaty, a wieczorem – Msza św. pod przewodnictwem prymasa Węgier kard. Pétera Erdő na placu Kossutha i procesja eucharystyczna ze świecami na plac Bohaterów, zakończona błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Na początku Eucharystii przemówi patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I.

W niedzielę 12 września papież Franciszek odprawi o 11.30 na placu Bohaterów Mszę św. kończącą 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie. Oprawę muzyczną zapewni 120-osobowa orkiestra węgierskiej opery narodowej oraz chór, liczący 2 tys. śpiewaków.

W Kongresie weźmie udział 12 biskupów polskich, z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisławem Gądeckim. Będzie też kilkudziesięcioosobowa grupa polskich pielgrzymów oraz stuosobowa grupa młodzieży polonijnej. Młodym Polakom będą towarzyszyli m.in. delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wiesław Lechowicz i ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Przed inauguracją Kongresu, 2 września w Ostrzyhomiu (Esztergom) rozpoczęła się międzynarodowa konferencja teologiczna, której uczestnicy poruszają różne aspekty Eucharystii jako źródła życia Kościoła. Spotkanie zakończy się dziś, 4 września. Wśród prelegentów był Polak ks. prof. Krzysztof Góźdź z KUL-u, który mówił o Eucharystii w teologii kard. Josepha Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI.

Idea kongresów eucharystycznych narodziła się we Francji w drugiej połowie XIX wieku. Pierwszy z nich, przygotowany dzięki wielkiemu zaangażowaniu świeckiej Francuzki Émilie-Marie Tamisier, odbył się w 1881 roku w Lille, z udziałem przedstawicieli 10 państw ówczesnej Europy. Kolejne, organizowane średnio w odstępie 2-3 lat, odbywały się we Francji, Belgii i Szwajcarii, a dzięki papieżowi Leonowi XIII w 1893 roku w Jerozolimie – po raz pierwszy poza Europą. W 140-letniej historii, tylko jedna z dotychczasowych edycji Kongresu odbyła się w Polsce: w 1997 r. gospodarzem tego wydarzenia był Wrocław.

Natomiast Budapeszt gościł już 34. Kongres w maju 1938 roku. Na końcowej Mszy na Placu Bohaterów zgromadziło się wówczas pól miliona wiernych.

52. Kongres powinien odbyć się w 2020 roku, ale plany zakłóciła pandemia koronawirusa i przeniesiono go na rok 2021. Symbolem spotkania jest ponad trzymetrowy dębowy krzyż, wykonany w 2007 r. z okazji Misji dla Miasta, pobłogosławiony przez papieża Franciszka i przechowywany w katedrze w Ostrzyhomiu. Bogato zdobiony, skrywa w sobie relikwiarz Krzyża Świętego oraz relikwie węgierskich świętych.

Wiadomo już, że kolejny, 53. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbędzie się w 2024 roku w Quito, stolicy Ekwadoru, z okazji 150. rocznicy poświęcenia tego kraju Najświętszemu Sercu Jezusa.

52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny

PROGRAM KONGRESU

Za opoka.news: Młodzież polonijna na Kongresie Eucharystycznym (opoka.news)0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649