Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem KUL.

">
loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Lublin: 50-lecie Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym

W sobotę 11 czerwca 2022 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbyły się obchody jubileuszu 50-lecia Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem KUL.

Uczestniczył w ich i nasze zgromadzenie reprezentował zaproszony ks. Wiesław Wójcik SChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego im. kard. Augusta Hlonda. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną w kościele akademickim pod przewodnictwem ks. prof. dra hab. Mirosława Sitarza, prorektora KUL ds. Misji i Administracji.

Od siedmiu lat Ośrodek prowadzi dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL a jego pracownicy zajmuje się badaniami historycznymi, teologiczno-pastoralnymi, prawnymi, psychologiczno-socjologicznymi Polaków poza granicami kraju. Ostatnim największym sukcesem Ośrodka jest inwentaryzacja 200 polskich parafii, centrów kultury w siedemnastu stanach Ameryki Północnej. Obecnie placówka naukowa KUL rozpoczyna drugą erę badawczą nad polskimi organizacjami na świecie. Badacze zajmą się działalnością Polonii między innymi: w Ameryce Południowej, Australii i w pasie Morza Śródziemnego. Ksiądz Wiesław w wystąpieniu podziękował za szeroką i długoletnią współpracę Ośrodka z Towarzystwem Chrystusowym i  za wydawane corocznie „Studia Polonijne”. Problematyka tego periodyku jest nam wszystkim znana i ważne, że nie skupia się na przedstawianiu historii poszczególnych środowisk polonijnych, lecz również ukazuje problemy współczesne Rodaków poza granicami kraju.

tekst i fotografie: WW

Za chrystusowcy.pl Jubileuszowe uroczystości w Lublinie

Relację ze zdjęciami można znaleźć w serwisie www Polonijnej Agencji Informacyjnej.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649