loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Studia Towarzystwa Chrystusowego

 

 

Od wielu lat w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu odbywają się sesje naukowe o tematyce migracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polonijnej. Pokłosiem tych sesji są publikacje wybranych referatów w periodyku zatytułowanym: "Studia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej". Poniżej prezentujemy tytuły poszczególnych zeszytów oraz wykaz zamieszczonych w nich artykułów.

 

 

Zeszyt 13 (2012)

"Migracje Polaków a nowa ewangelizacja"

Zeszyt 12 (2011)

"Jan Paweł II wobec migrantów"

Zeszyt 11 (2010)

"Duszpasterstwo migrantów - duszpasterstwem rodzin"

Zeszyt 10 (2009)

"Otoczmy troską życie" 

Zeszyt 9 (2007)

"Przesłanie Sługi Bożego Augusta Hlonda"

Zeszyt 8 (2006)

Problemy duszpasterskie rodzin migrantów

Zeszyt 7 (2006)

Jan Paweł II wobec Polonii

Zeszyt 6 (2004)

Sługa Boży Ignacy Posadzy wobec Polaków na obczyźnie

Zeszyt 5 (2004)

Integracja europejska wyzwaniem dla polskojęzycznego duszpasterstwa

Zeszyt 4 (1992)

...by żaden Polak nie zagubił się na obczyźnie!

Zeszyt 3 (1991)

Polacy w ZSRR. Historia i perspektywy0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649