loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Kościół o emigracji


  • JASNOGÓRSKA NOC CZUWANIA

    20 listopada 2018r. 2168
  • Studia Towarzystwa Chrystusowego

    Od wielu lat w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu odbywają się sesje naukowe o tematyce migracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polonijnej. Pokłosiem tych sesji są publikacje wybranych referatów w periodyku zatytułowanym: "Studia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej". Poniżej prezentujemy tytuły poszczególnych zeszytów oraz wykaz zamieszczonych w nich artykułów.

     

     

     

    20 listopada 2018r. 2308


  • 0 Ameryka Północna
    0 Ameryka Północna
    0 Ameryka Północna
    0 Ameryka Północna
    0 Ameryka Północna
    0 Ameryka Północna
    1. Wybierz kontynent
    Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

    Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

    ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
    tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

    BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649