loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

8-10 października 2010 r. - Rzym

W dniach 8 - 10 października 2010r. odbyło się w Domu Polskim imienia Jana Pawła II w Rzymie coroczne zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli Księża Rektorzy, Księża i Świeccy z 14 krajów Europy

W skład Polskiej Rady Duszpasterskiej wchodzi pięciu członków Zarządu Chrześcijańskiego Centrum: ks. prałat dr Ryszard Mroziuk; ks. prałat Kazimierz Latawiec, mec. Andrzej Holm, mec. Edmund Ropel, prof. Piotr Małoszewski. Obradom przewodniczył ks. bp. Wojciech Polak, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. Tegoroczny temat spotkania brzmiał "Zaangażowanie świeckich w działalność rad i organizacji katolickich w duszpasterstwie emigracyjnym".

Plenum rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną, pod przewodnictwem ks. bp Wojciech Polaka, 02. polska rada katolikow swieckich europy zachodniej na spotkaniu w rzymiew kaplicy Domu Jana Pawła II. Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste wręczenie aktów nominacyjnych 54 członkom rady na nową trzyletnią kadencję i ukonstytuowanie się Prezydium Rady. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali ks. prałat Stefan Wylężek, Rektor PMK w Anglii i Walii, oraz prof. dr hab. inż. Piotr Mało- szewski, przewodniczący Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech. Sekretarzem Generalnym Rady został ks. Krzysztof Tyliszczak SChr, Kanclerz PMK Anglii i Walii. W skład Prezydium weszli ponadto: ks. infułat Stanisław Jeż, Rektor PMK we Francji, ks. prałat Stanisław Budyń, Rektor PMK w Niemczech, dr Anna Łucka z Paryża oraz panowie Zenon Handzel z Londynu i Andrzej Michalski z Wiednia.

Referat wiodący do tematyki zebrania wygłosił ks. dr Leszek Rojewski, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W referatach uzupełniających, stan zaangażowania katolików świeckich w największych krajach Europy przedstawili: we Francji pani dr Anna Łucka, w Anglii i Walii pan Zenon Handzel, a w Niemczech prof. Piotr Małoszewski. W trzech grupach roboczych przedyskutowano problemy duszpasterstwa emigracji i zaangażowania świeckich w radach parafialnych w krajach Europy Zachodniej, po czym na forum plenarnym przedstawiono wnioski z prac grup.

Ksiądz Biskup w swoim wystąpieniu, podsumowując obrady, zwrócił uwagę na konieczność istnienia rad duszpasterskich w każdym ośrodku duszpasterskim, podkreślając równocześnie niejednorodność statutów rad, które są ustalane najczęściej przez Kościoły Lokalne. Jednym z istotnych zadań dla duszpasterstwa polonijnego jest kształtowanie i formowanie odpowiedzialnych osób świeckich angażujących się w radach duszpasterskich. Istotnym zadaniem katolików świeckich jest z kolei ich równoczesna obecność w strukturach rad katolików świeckich Kościoła Lokalnego. W sobotę członkowie Rady uczestniczyli we Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bp. Wojciech Polaka przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II, a w niedzielę w modlitwie Anioł Pański odmówiony przez Ojca Świętego Benedykta XVI na placu Św. Piotra.

W sobotę gościem honorowym plenum był ks. abp Zygmunt Zimowski.

Ustalono, że następne zebranie Rady odbędzie się w dniach 21-23.10.2011 w Lourdes we Francji.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649