loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

6-8 luty 2015 r. - Warszawa

Podsumowanie dotychczasowej pracy i plany na najbliższy rok, w tym konferencja poświęcona małżeństwu i rodzinie - były tematami spotkania Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej (PRDEZ), które zakończyło w niedzielę 8 lutego obrady w Warszawie. 

Przedstawiciele Polonii z kilku krajów Europy Zachodniej krytycznie odnieśli się także do ratyfikowania przez polski parlament Konwencji przeciw zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Spotkanie odbyło się dniach 6-8 lutego, w Biurze Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Obradom przewodniczył Biskup Wiesław Lechowicz. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski i ks. prałat Piotr Żendzian, prezes Stowarzyszenia Polskich Księży w USA oraz Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Prezydium podsumowało działalność Rady w mijającym roku oraz przygotowało plan pracy duszpasterskiej na bieżący rok, w tym program spotkania plenarnego PRDEZ, które odbędzie się w Rzymie w dniach od 2 do 4 października. Tematem tego spotkania będzie Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin na Emigracji.

Prezydium zapoznało się także z sytuacją Kościoła w Polsce i z problemami związanymi z duszpasterstwem Rodzin. Wyrażając troskę o polskie rodziny, Prezydium stanowczo sprzeciwiło się decyzji parlamentarzystów głosujących za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Konwencji CAHVIO. Prezydium podziela w całości stanowisko Episkopatu Polski w tej sprawie wyrażone w liście skierowanym na ręce Marszałka Sejmu RP. W liście tym czytamy: "Prezydium Rady podziela w pełni stanowisko Konferencji Episkopatu Polski, która uważa, że Konwencja nie wnosi żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy. Wiąże natomiast zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną" oraz "ogranicza suwerenne kompetencje Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny". Apelujemy zatem do polskich parlamentarzystów, aby swoimi decyzjami troszczyli się o integralne dobro polskich rodzin i promowali politykę prorodzinną. Zaniedbania w tej bowiem dziedzinie są jedną z głównych przyczyn masowej emigracji z Polski. Troska więc o polską rodzinę powinna być priorytetem polskiej racji stanu!"

Obrady zakończyła Msza święta celebrowana przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W piątek, 6 stycznia uczestnicy modlili się w intencji abp Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, który w latach 2008-2009 był delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracyjnego.

PRDEZ została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi 60 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, biskup Wiesław Lechowicz, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady w składzie: ks. prałat Stefan Wylężek - wiceprzewodniczący rady, rektor PMK w Anglii i Walii; prof. dr Piotr Małoszewski z Niemiec - wiceprzewodniczący Rady; ks. dr Krzysztof Tyliszczak - sekretarz Rady, Kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. infułat Stanisław Jeż - rektor PMK we Francji; ks. prałat Stanisław Budyń - rektor PMK w Niemczech; dr Anna Łucka z Francji; Andrzej Michalski z Austrii i Zenon Handzel z Anglii. zobacz...

Za: Tygodnik Niedziela0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649