loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

30 września - 2 pażdziernika 2016 - Poznań

W dniach od 30 września do 2 października 2016 r. w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu odbyło się zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, 

na które przybyli rektorzy PMK, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów Europy: Anglii, Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luxemburga, Niemiec, Norwegii, Szkocji, Szwajcarii, Włoch, Węgier i Polski. Na czele Rady, liczącej 70 osób, stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej ks. bp Wiesław Lechowicz.

Tegoroczne obrady poświęcone były nowej ewangelizacji w środowiskach polonijnych. W refleksji pastoralnej pomagały referaty: ks. Bogusława Brzysia - Rektora PMK we Francji oraz  członków Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski ks. Artura Godnarskiego i ks. Krzysztofa Czerwionki. Zebrani zwrócili uwagę na konieczność dobrego przygotowania środowisk polonijnych do zbliżających się w przyszłym roku Kongresów Nowej Ewangelizacji w Anglii, Francji i Niemczech. Podstawą ewangelizacji jest zażyłość ze słowem Bożym, dlatego w obradach uczestniczyli też przedstawiciele Szkoły Słowa Bożego, którzy przekazali informacje o nowych projektach służących promocji lektury i medytacji Słowa Bożego.

Refleksji pastoralnej i dyskusji towarzyszyła modlitwa w intencji Polonii i ich duszpasterzy. Gościem obrad był Przewodniczący KEP - ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, który przewodniczył Eucharystii. W swoim słowie nawiązał do przeżywanego w Polsce Roku Miłosierdzia, Światowych Dni Młodzieży zakończonych w Krakowie oraz jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Uczestnicy spotkania odwiedzili też miejsca związane z początkiem chrześcijaństwa w Polsce - w Poznaniu, Gnieźnie i Polach Lednickich, a także Dom Generalny Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Morasku.

Kolejne obrady plenarne odbędą się w Schoenstatt w Niemczech  w dniach od 29 września do 1 października 2017 roku i zostaną poświęcone tematyce związanej z posługą miłosierdzia.

Na czele Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej Rady, liczącej 70 osób, stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, ks. bp Wiesław Lechowicz, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady w składzie: ks. Prałat Stanisław Budyń - Wiceprzewodniczący Rady, Rektor PMK w Niemczech; Pan Zenon Handzel- Wiceprzewodniczący Rady z Anglii; ks. dr Krzysztof Tyliszczak - Sekretarz Rady, Kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. Bogusław Brzyś - Rektor PMK we Francji; ks. Prałat Stefan Wylężek - Rektor PMK w Anglii i Walii; pani Małgorzata Dudek z Francji; pan mecenas Andrzej Holm z Niemiec i pani Katarzyna Takacsne-Kalińska z Węgier.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649