loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

19 - 21 lutego 2016 r. - Warszawa

W dniach 19 - 21 lutego 2016 roku, w Siedzibie Caritas Polska w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Obradom przewodniczył Biskup Wiesław Lechowicz. 

Polska Rada Duszpasterska Europy zachodniej / PRDEZ / została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi ponad 60 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Biskup Wiesław Lechowicz, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady.

Prezydium podsumowało działalność Rady w mijającym 2015 roku oraz dyskutowało nad tematem obrad plenarnych, które w tym roku odbędą się w Poznaniu w dniach od 30 września do 2 października. W roku 1050-lecia chrztu Polski PRDEZ podejmie refleksję nad współczesnymi duszpasterskimi wyzwaniami w środowiskach polonijnych, wynikających z zobowiązań chrzcielnych, kierując się wskazaniami papieża Franciszka,

który podkreśla, że być chrześcijaninem oznacza być uczniem - misjonarzem Chrystusa. ( Evangelii Gaudium 120 ) Posiedzenie plenarne będzie też okazją do ukazania troski Polonii i Polaków za granicą, o zachowanie i przekazanie dziedzictwa chrześcijańskiego.

Prezydium omówiło ponadto kwestie duszpasterstwa polskojęzycznego związane z obchodami rocznicy chrztu Polski, ze Światowym Dniem Młodzieży oraz I Kongresem Młodzieży Polonijnej w Warszawie (17-20 lipca 2016). Przedmiotem obrad były również sprawy statutowe i organizacyjne PRDEZ.

Gościem Prezydium był Ks. Prałat Jarosław Mrówczyński, Zastępca Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, który przedstawił zebranym sytuację i działalność Kościoła w Polsce.

Członkowie Prezydium mieli okazję spotkać się w rezydencji Arcybiskupów warszawskich z Księdzem Kardynałem Kazimierzem Nyczem.

Członkowie prezydium PRDEZ wyrażają wdzięczność wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwo Polonii i Polaków za granicą oraz nadzieję, że Rok Święty Miłosierdzia zaowocuje w środowiskach polonijnych pogłębieniem miłości do Boga i człowieka.

Skład Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej: ks. Prałat Stefan Wylężek - Wiceprzewodniczący Rady, Rektor PMK w Anglii i Walii; prof. dr Piotr Małoszewski z Niemiec - Wiceprzewodniczący Rady; ks. dr Krzysztof Tyliszczak - Sekretarz Rady, Kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. Bogusław Brzyś - Rektor PMK we Francji; ks. Prałat Stanisław Budyń - Rektor PMK w Niemczech; pani dr Anna Łucka z Francji; pan Andrzej Michalski z Austrii i pan Zenon Handzel z Anglii.

Za: www.emigracja.episkopat.pl0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649