loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

17-19 lutego 2017 r. - Warszawa

W dniach 17-19 lutego 2017 roku odbyło się w Warszawie spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Obradom przewodniczył biskup Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.  

"W ramach duszpasterstwa młodzieży chcemy kontynuować wskazania papieża Franciszka, które pozostawił nam podczas Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Tym bardziej, że temu wydarzeniu towarzyszył Kongres Młodzieży Polonijnej. Wzięło w nim udział ok. 300 osób ze Wschodu i Zachodu reprezentujących dziesiątki tysięcy młodych ludzi."  - bp W. Lechowicz

Prał. Wylężek zapowiedział min. powstanie Centrum Pomocy Rodzinie. Chcemy w nim pomagać rodzinom, zwłaszcza tym, które mają jakieś problemy. Próbujemy też dotrzeć do młodzieży i ją zaangażować.

- Mamy w tym roku bardzo wiele dzieci idących do pierwszej Komunii świętej. To pierwsze roczniki, urodzone po wejściu Polski na rynek ekonomiczny Wielkiej Brytanii - mówi duchowny. Wskazuje, że to dobra okazja, by nawiązać kontakt duszpasterski z ich rodzicami.

Wzmocnienie duszpasterstwa młodzieży oraz małżeństw i rodzin to obecnie główne wyzwania stojące przed duszpasterstwem polonijnym - powiedział KAI bp Wiesław Lechowicz, przewodniczący Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą. W Warszawie obraduje prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej.

"W ramach duszpasterstwa młodzieży chcemy kontynuować wskazania papieża Franciszka, które pozostawił nam podczas Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Tym bardziej, że temu wydarzeniu towarzyszył Kongres Młodzieży Polonijnej. Wzięło w nim udział ok. 300 osób ze Wschodu i Zachodu reprezentujących dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Jest to olbrzymi potencjał przede wszystkim w parafiach polonijnych" - powiedział bp Lechowicz.

Mówiąc o duszpasterstwie małżeństw i rodzin biskup zaznaczył, że zgodnie z postanowieniami ostatniego Synodu Biskupów Kościół chce jeszcze lepiej towarzyszyć w codziennym życiu zarówno związkom sakramentalnym jak i tym parom, które nie są sakramentalne. "Ponadto jeszcze większy wysiłek musimy włożyć w przygotowania do zawarcia związku małżeńskiego" - dodał hierarcha.

Zwrócił uwagę, że emigracja niesie duże problemy zwłaszcza z alienacją ludzi w nowych środowiskach i dlatego tak potrzebne jest towarzyszenie Kościoła. "Cieszy nas, że w krajach takich jak Niemcy czy Wielka Brytania powstają poradnie rodzinne, organizowane są kursy dla narzeczonych i małżeństw aby mogły one bardziej angażować się w ośrodkach polonijnych" - powiedział bp Lechowicz.

Jego zdaniem wyzwaniem uniwersalnym dla duszpasterstwa polskojęzycznego w Europie jest to, co określa się "nawróceniem pastoralnym", o którym mówi często papież Franciszek. Dlatego w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji będą organizowane kongresy nowej ewangelizacji.

"Nie chodzi o jakąś nowość ale o to by z nowym zapałem i za pomocą nowych metod dotrzeć do osób korzystających z posługi duszpasterskiej jak i do tych, którzy oddalili się od Boga i Kościoła" - zaznacza bp Lechowicz. W jego opinii kongresy mają być odnową duszpasterskiej dynamiki, zaangażowania w życie Kościoła tak duszpasterzy jak i świeckich.

"Pragniemy aby kongresy nie były tylko pojedynczymi wydarzeniami ale by były początkiem poważnej refleksji co możemy lepiej zrobić i jakich najlepszych metod użyć do naszych działań w kontekście współczesnej mentalności i sytuacji kulturowo-społecznej" - powiedział przewodniczący Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Kongresy odbędą się: w Wielkiej Brytanii, w połowie września, w Swindon i Manchester, w Niemczech w Schönstatt, w drugim tygodniu po Wielkanocy i w drugi weekend po Wielkanocy - w Paryżu.

Podczas zebrania omówiono sprawy organizacyjne spotkania Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, które odbędzie się w dniach 29 września - 1 października w Schönstatt w Niemczech. "Głównym tematem obrad będzie, jak mówi papież Franciszek 'fantazja miłosierdzia', czyli sprawą ludzi żyjących na marginesie życia społecznego i osób wymagających szczególnej troski, żyjących w biedzie duchowej i materialnej. A wiadomo, że w środowiskach emigracyjnych takich osób jest stosunkowo dużo" - powiedział bp Lechowicz.

Poinformował, że w przyszłym roku obrady będą poświęcone duszpasterstwu młodzieży w związku z Synodem Biskupów, który będzie na ten temat obradował w Rzymie.

Obrady prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej toczą się w siedzibie sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie. Uczestniczą w nich duszpasterze polonijni oraz świeccy przedstawiciele duszpasterstw z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Węgier oraz bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji.

Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej, skupia przedstawicieli Polskich Misji Katolickich i ośrodków duszpasterstwa polskojęzycznego w krajach europejskich. Przewodniczącym Prezydium tejże Rady jest bp Wiesław Lechowicz.

Prezydium tworzy płaszczyznę do refleksji i dialogu oraz stanowi inspirację do podejmowania duszpasterskich działań na rzecz umocnienia wiary Polaków żyjących w Europie i obrony ich prawa do posiadania własnego duszpasterstwa w krajach osiedlenia.

Prezydium koordynuje działalność Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej i reprezentuje Radę wobec władz kościelnych i świeckich.

W skład prezydium, obok przewodniczącego bp. Wiesława Lechowicza wchodzą: ks. prał. Stefan Wylężek - rektor Polskiej Misji Katolickiej (PMK) w Anglii i Walii, ks. prał Stanisław Budyn - rektor PMK w Niemczech, ks. Bogusław Brzyś - rektor PMK we Francji, ks. Krzysztof Tyliszczak, kanclerz PMK w Anglii i Walii, Małgorzata Dudek z Francji, Katarzyna Takácsné Kalińska z Węgier, Zenon Handzel z Anglii oraz Andrzej Holm z Niemiec.

***

Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej zakończyło w niedzielę 19. lutego br. w Warszawie trzydniowe obrady. Mówiono m.in. o przygotowaniach do kongresów nowej ewangelizacji w środowiskach polonijnych. Wśród najważniejszych wyzwań polskiej diaspory uznano rozwój i zdynamizowanie duszpasterstw młodzieży i rodziny. Spotkaniu przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji.

Nie tylko Kościół w Polsce, ale także środowiska polonijne powinny się włączyć w zagospodarowanie duszpasterskie młodzieży, która podczas ŚDM ujawniła swoje potrzeby duchowe oraz gotowość aktywnego włączenia się w życie Kościoła - powiedział sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński na spotkaniu z uczestnikami obrad.

Zdaniem przewodniczącego Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą bp. Wiesława Lechowicza głównymi wyzwaniami stojącymi przed duszpasterstwem polonijnym jest wzmocnienie duszpasterstwa młodzieży oraz małżeństw i rodzin.

"W ramach duszpasterstwa młodzieży chcemy kontynuować wskazania papieża Franciszka, które pozostawił nam podczas ŚDM. Tym bardziej, że temu wydarzeniu towarzyszył Kongres Młodzieży Polonijnej. Wzięło w nim udział ok. 300 osób ze Wschodu i Zachodu reprezentujących dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Jest to olbrzymi potencjał przede wszystkim w parafiach polonijnych" - powiedział bp Lechowicz.

Mówiąc o duszpasterstwie małżeństw i rodzin biskup zaznaczył, że zgodnie z postanowieniami ostatniego Synodu Biskupów Kościół chce jeszcze lepiej towarzyszyć w codziennym życiu zarówno związkom sakramentalnym jak i tym parom, które nie są sakramentalne. "Ponadto jeszcze większy wysiłek musimy włożyć w przygotowania do zawarcia związku małżeńskiego" - dodał hierarcha. Zwrócił uwagę, że emigracja niesie duże problemy zwłaszcza z alienacją ludzi w nowych środowiskach i dlatego tak potrzebne jest towarzyszenie Kościoła. "Cieszy nas, że w krajach takich jak Niemcy czy Wielka Brytania powstają poradnie rodzinne, organizowane są kursy dla narzeczonych i małżeństw aby mogły one bardziej angażować się w ośrodkach polonijnych" - powiedział bp Lechowicz.

Ks. prałat Stefan Wylężek, rektor Polskiej Misji Katolickiej (PMK) w Anglii i Walii zwrócił uwagę, że według oficjalnych danych w Anglii i Walii żyje 220 tys. Polaków poniżej 18 roku życia. W sumie opieką duszpasterską trzeba otoczyć setki tysięcy młodych Polaków i dlatego m. in. ze względu na duże rozproszenie trzeba organizować ogólne spotkania. W tym roku na przełomie kwietnia i maja odbędzie się w Birmingham spotkanie młodzieży animowane przez Wspólnotę z Taizé, którego tematem będą słowa "Ukryty skarb".

Zwrócił także na dynamicznie rozwijające się duszpasterstwo młodych małżeństw, dla których organizuje się na uroczystość Zesłania Ducha Świętego - "Święto rodziny" w Laxton Hall. W tym roku tematem będzie "Idźcie i głoście" czyli jak głosić Ewangelię w rodzinie. Zostaną przede wszystkim zaproszeni członkowie ruchu "Mężczyźni św. Józefa". "Chcemy pokazać jak ważny jest mężczyzna, małżonek i ojciec w rodzinie i Kościele" - podkreślił ks. Wylężek. Ponadto PMK organizuje Wesoły Dzień Dziecka. W zeszłym roku przyjechało na niego 5 tys. dzieci. W tym roku odbędzie się on 17 czerwca. Swoją obecność zapowiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Zdaniem ks. prałata Stanisława Budyna zapewnienie jak najlepszej opieki duszpasterskiej dla 2,5 mln Polaków to największe wyzwanie przed jakim stoi Polska Misja Katolicka w Niemczech. "Także Kościół w Polsce musi wziąć za to odpowiedzialność. Bardzo zależy nam na kondycji duchowej i religijnej naszych rodaków aby ją podtrzymywać i zachować. Musimy wychodzić na przeciw ich potrzebom" - powiedział.

Także według Andrzeja Holma, sekretarza Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech dla polskiego duszpasterstwa w tym kraju największym wyzwaniem jest nowa emigracja. "Obecnie ludzie potrafią zaangażować się w konkretne, jednorazowe projekty ale jest już trudno o pracę długoterminową, podtrzymywanie oraz dynamizowanie już istniejących struktur" - zaznaczył. Przypomniał, że w Niemczech istnieje 60 ośrodków PMK, w którym Polacy mogą prowadzić swoje życie religijne ale i społeczno-kulturalne. Podkreślił, że ważnym elementem działalności PMK jest prowadzenie nauczania języka polskiego i podtrzymywanie więzi z polską kulturą i religijnością.

Dla ks. Bogusława Brzysua, rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji ważnym zadaniem jest dotarcie do tych Polaków, którzy przyjechali ale ich drogi rozeszły się z drogami Kościoła, a jest ich kilkadziesiąt procent. Przypomniał, że duszpasterstwo Polonii we Francji istnieje od ponad 180 lat, ma mocne struktury i dobrze działa. "Dlatego zachęcamy naszych aktywnych parafian aby pomagali w dotarciu do ludzi stojących daleko od Kościoła. Chcemy ich zaprosić do naszych ośrodków aby odnaleźli na nowo Chrystusa. Przypomnimy, że inaczej wygląda duszpasterstwo w dużych ośrodkach miejscach takich jak Paryż a inaczej na prowincji" - powiedział ks. Brzyś.

Jak powiedział bp Lechowicz wyzwaniem uniwersalnym dla duszpasterstwa polskojęzycznego w Europie jest to, co określa się "nawróceniem pastoralnym", o którym mówi często papież Franciszek. Dlatego w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji będą organizowane kongresy nowej ewangelizacji: w Wielkiej Brytanii, w Swindon od 15 do 17 września i Manchester od 22 do 24 września, w Niemczech w Schönstatt między 29-30 kwietnia, a we Francji 28-31 kwietnia w Paryżu. "Chcemy aby te spotkania były tym, co nazywają młodzi ludzie "kopem", w ich życiu duchowym i religijnym. Ma on w nich wzbudzić przede wszystkim ewangelizacyjny entuzjazm" - powiedział ks. Wylężek.

Podczas zebrania omówiono sprawy organizacyjne spotkania Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, które odbędzie się w dniach 29 września - 1 października w Schönstatt w Niemczech. Głównym tematem obrad będzie jak mówi papież Franciszek "fantazja miłosierdzia", czyli problemy ludzi żyjących na marginesie życia społecznego i osób wymagających szczególnej troski, żyjących w biedzie duchowej i materialnej, których w środowiskach emigracyjnych jest stosunkowo dużo.

W przyszłym roku obrady będą poświęcone duszpasterstwu młodzieży w związku z Synodem Biskupów, który będzie na ten temat obradował w Rzymie.

Obrady prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej toczyły się w siedzibie sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie. Uczestniczyli w nich duszpasterze polonijni oraz świeccy przedstawiciele duszpasterstw z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Węgier oraz bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji.

Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej skupia przedstawicieli Polskich Misji Katolickich i ośrodków duszpasterstwa polskojęzycznego w krajach europejskich. Przewodniczącym Prezydium tejże Rady jest bp Lechowicz.

Prezydium tworzy płaszczyznę do refleksji i dialogu oraz stanowi inspirację do podejmowania duszpasterskich działań na rzecz umocnienia wiary Polaków żyjących w Europie i obrony ich prawa do posiadania własnego duszpasterstwa w krajach osiedlenia.

Prezydium koordynuje działalność Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej i reprezentuje Radę wobec władz kościelnych i świeckich.

W skład prezydium, obok przewodniczącego bp. Lechowicza wchodzą: ks. prałat Stefan Wylężek - rektor Polskiej Misji Katolickiej (PMK) w Anglii i Walii, ks. prałat Stanisław Budyn - rektor PMK w Niemczech, ks. Bogusław Brzyś - rektor PMK we Francji, ks. Krzysztof Tyliszczak, kanclerz PMK w Anglii i Walii, Małgorzata Dudek z Francji, Katarzyna Takácsné Kalińska z Węgier, Zenon Handzel z Anglii oraz Andrzej Holm z Niemiec.

Za:  https://ekai.pl/0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649