loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

20 listopada 2012 r. "Migracje Polaków a nowa ewangelizacja" - program

Referaty 2012 r.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański

Ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr, Warszawa – UKSW

Marcin Przeciszewski, Prezes i Redaktor Naczelny KAI

Ks. dr Roman Tkacz SAC
Dyrektor Biura Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Księży Pallotynów w Warszawie

Dr Paweł Sieradzki, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL

Prof. dr hab. Jacek Gołębiowski, Lublin – KUL

O. Edward Pracz CsSR, Europejski Koordynator Duszpasterstwa Ludzi Morza

  • „Migracje ludzi morza a nowa ewangelizacja”

Ks. dr Zbigniew Stefaniak, Kapelan lotniska Chopina w Warszawie

Ks. Jerzy Chorzempa TChr, Duszpasterz Polonijny w Grecji

Ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej TChr, Poznań – UAM

Ks. Marian Jachym TChr, Duszpasterz Polonijny w Irlandii Północnej

Poseł Jan Dziedziczak, Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Maciej Marchewicz, Prezes Fundacji Orszak Trzech Króli

Dariusz Bonisławski, Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

  • „Szkolnictwo polskie za granicą”

Ks. Waldemar Niewiński - Lublin KUL0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649