loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

14 - 15 października 2009 r. "Otoczmy troską życie polskich migrantów"

W dniach 14 - 15 października 2009 r.. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego zorganizował w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu sympozjum polonijne "Otoczmy troską życie polskich migrantów" w 5. rocznicę opublikowania Instrukcji "Erga migrantes caritas Christi".

Wśród przybyłych gości byli m.in. ks. bp Ryszard Karpiński, były delegat Konferencji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji, który przewodniczył Mszy św. podczas pierwszego dnia obrad i podzielił się refleksją "Rola Konferencji Episkopatów wobec migrantów", ks. bp Edward Janiak,przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz ks. abp S. Gądecki, który przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię w drugim dniu sympozjum.

sympozjum3Uczestnicy spotkania: księża, bracia i klerycy Towarzystwa Chrystusowego, siostry Misjonarki Chrystusa Króla z siostrą wikarią Ewą Kaczmarek na czele i wielu innych gości przybyłych z różnych stron Polski mieli okazję wysłuchać licznych referatów skupiających się wokół najnowszego dokumentu Kościoła. Autorami wystąpień byli: ks. Andrzej Duczkowski TChr z Rzymu, ks. Teodor Puszcz TChr z Bonn, ks. prof. dr hab. Leszek Adamowicz (KUL), S. dr  Ewa Kaczmarek MChR, Ks. dr Jan Piotrowski, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr (UKSW), ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC (KUL), ks. dr Józef Szymański (KUL), ks. Krzysztof  Tyliszczak TChr, kanclerz PMK w Anglii i Walii, ks. Stanisław Iwańczak TChr z Neapolu, ks. Henryk Kruszewski OMI z Luksemburga i prof. dr hab. Andrzej Chodubski (UG). W przedstawionych referatach teoretyczne wskazania Instrukcji znajdowały swoje praktyczne odzwierciedlenia w doświadczeniach misyjnych duszpasterzy polonijnych. Treść wystąpień zamieszczona będzie w kolejnym zeszycie Studiów Towarzystwa Chrystusowego.

ks. w. wojcik przekazuje srebrny pierscien jana pawla ii p. dr k. swiderkowiTradycją Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego staje się przyznawanie raz w roku Srebrnego Pierścienia Jana Pawła II za zasługi w działalności duszpasterstwa polonijnego. Rok temu otrzymał go Sekretarz Generalny KEP ks. bp Stanisław Budzik, a w tym roku - osoba świecka, p. dr Krzysztof Świderek, były konsul RP na Białorusi "za wielki trud wspierania kapłanów polonijnych i środowisk emigracyjnych na całym świecie, zwłaszcza na Ukrainie i Białorusi". Kontakt pana Konsula z ludźmi Kościoła zaowocował wieloma inicjatywami, np. organizacją polonijnych koncertów papieskich, pomocą w budowie pomników Sługi Bożego Jana Pawła II w Polsce i na Wschodzie, czy pomocą w remontach, odnawianiu i wyposażaniu świątyń.  Więcej o zasługach p. dra Świderka można przeczytać tutaj.

Wśród nadesłanych listów do uczestników sympozjum zalazło się przesłanie Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649