Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Rozmowy o migracji

Rozmowa z ks. Bernardem Kołodziejem SChr (grudzień 2009)

Kościół w trosce o emigrantów

Z ks. prof. dr hab. Bernardem Kołodziejem SChr z Zakładu Historii Kościoła Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu rozmawia Leszek Wątróbski.

Rozmowa z ks. Andrzejem Glancem SChr (30.10-5.11.09)

Polskie duszpasterstwo w Katalonii

Na łamach tygodnika "Goniec" z Ks. Andrzejem Glancem SChr z L'Hospitalet de Llobregat w Hiszpanii rozmawia Leszek Wątróbski.

Rozmowa z ks. Wiesławem Wójcikiem SChr (23-29.10.09)

Otoczmy troską życie polskich migrantów

Na łamach tygodnika "Goniec" (ukazującego się w Kanadzie) z Ks. Wiesławem Wójcikiem SChr, dyrektorem IDE rozmawia Leszek Wątróbski.

Rozmowa z ks. Władysławem Dobrociem SChr (18.08.09)

Z ks. Władysławem Dobrociem SChr, duszpasterzem polonijnym we Francji, rozmawia ks. Wiesław Wójcik SChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego.

Rozmowa z ks. Wiesławem Wójcikiem SChr (26.07.09)

Ludzie w drodze

Na łamach katolickiego tygodnika "Niedziela" (nr 30, z dn. 26 VII 2009) z ks. Wiesławem Wójcikiem SChr, dyrektorem Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu i moderatorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego, rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś.

Rozmowa z Ks. Abp Mieczysławem Mokrzyckim (01.07.09)

Polacy zawsze będą mieli u nas duszpasterstwo w języku polskim

Z Ks. Abp Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim rozmawia Beata Zajączkowska (Radio Watykańskie).

Wywiad z Ks. Stanisławem Budynem (27.06.09)

Polska młodzież może być tu sobą

Z Ks. Stanisławem Budynem, rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, rozmawia Beata Zajączkowska (Radio Watykańskie).

Rozmowa z Heleną Miziniak (grudzień 2008)

Obecność Kościoła w życiu wspólnot i organizacji polskich poza krajem

Z Heleną Miziniak, honorowym prezydentem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, na łamach "Mszy Świętej" rozmawia Leszek Wątróbski.

Rozmowa z Eleonorą Kimakowską (kwiecień 2009)

Polacy w Mołdowie. Dom Polski w Bielcach

Z Eleonorą Kimakowską, członkiem Zarządu Stowarzyszenia "Dom Polski" w Bielcach, na łamach "Mszy Świętej" (4/2009, s. 38-39) rozmawia Leszek Wątróbski.

Wywiad z Ks. Tomaszem Sielickim SChr (luty 2009)

Zza klasztornej furty

O życiu zakonnym i duszpasterstwie emigracyjnym dzisiaj z Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Tomaszem Sielickim, na łamach "Mszy Świętej (2/2009, str. 2-4) rozmawia ks. Jan Hadalski SChr.

Wypowiedź Ks. Andrzeja Zuziaka SChr

Duszpasterstwo w Wielkiej Brytanii. Nadzieja w duszpasterskiej opiece nad Polakami pracującymi na Wyspach Brytyjskich

Artykuł Ks. Andrzeja Zuziaka SChr, przełożonego prowincji Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa obejmującej Wielką Brytanię, Republikę Południowej Afryki i Islandię.

Więcej artykułów…