Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Rozmowy o migracji

Rozmowa z ks. dr. Mariuszem Chamarczukiem SDB o Kościele katolickim w Szwecji

ks._ChamarczukSDBKs. Ireneusz Skubiś, Lidia Dudkiewicz: - Ksiądz Dyrektor jest duszpasterzem polonijnym w Szwecji od 1997 r. W ciągu tych dziesięciu lat miał Ksiądz okazję poznać życie w tym ciekawym skandynawskim kraju. Na początek prosimy o spojrzenie na obecną sytuację Kościoła katolickiego w Szwecji.

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB: - Kościół katolicki w Szwecji odradza się bardzo intensywnie od lat powojennych, ale wydaje się, że nabrał nowego wiatru w żagle w 2000 r., kiedy to został prawnie zrównany ze wszystkimi innymi związkami wyznaniowymi i dzięki temu może swobodnie, w świetle prawa, czyli całkowicie legalnie, pełnić swoją misję.

Roznowa z Ks. Sławomirem Klimem TChr - honorowym kapelanem Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków

ks._Klim

08 listopada 2012 r.

O generale Stanisławie Maczku, wielkiej historycznej pasji, tradycjach oraz misji ratowania polskich dusz z ks. Sławomirem Klimem TChr,– honorowym kapelanem Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków rozmawiał Szczepan Głuszczak.

Rozmowa z ks. Wiesławem Wójcikiem TChr - dyrektorem Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu o problemach i wyzwaniach Polonii

ks. w. wojcik tchr16 sierpnia 2012 r.

Rozmowę przeprowadził ks. Leszek Gęsiak SJ, pracujący w polskiej sekcji Radia Watykańskiego.   

 Posłuchaj...

Rozmowa z ks. prof. hab. Romanem Dzwonkowskim SAC o sytuacji Polaków na Wschodzie

zdjecie8 sierpnia 2012 r.

- Księże profesorze Polacy na dawnych Kresach Rzeczypospolitej za sprawę działania niektórych księży a także hierarchów, tracą jako racja miejsce w Kościele Katolickim. Język polski jest rugowany z liturgii i sprowadzony do roli ozdobnika.

Rozmowa z Jego Eminencją, księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem - metropolitą krakowskim, który złożył wizytę duszpasterską w USA

Kard.Dziwisz

18 lipca 2012 r.

Jaki był cel wizyty Jego Eminencji w Stanach Zjednoczonych ?
– Dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II! Nie ulega bowiem wątpliwości, że zjednoczył on bardzo mocno wszystkich Polaków. I pozostał dla nas absolutnym punktem odniesienia.

Rozmowa z ks. kard. Robertem Sarah - przewodniczącym Papieskiej Rady Cor Unum - "Migracje to nie tylko problem, lecz także szansa ewangelizacji"

Warszawa - 11.05.2012 r.

Kard. Robert Sarah  Fot. Grzegorz Boguszewski - fotoKAI

Migracje - zróżnicowane zjawisko obejmujące coraz szersze rzesze ludzkie, są nie tylko problemem gospodarczym, kulturowym i społecznym, lecz także stwarzają szansę nowej ewangelizacji - powiedział KAI przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum, kard. Robert Sarah. Purpurat stojący na czele dykasterii koordynującej działania charytatywne Kościoła podkreślił ścisłą więź tej działalności ze świadectwem wiary chrześcijańskiej. Watykański hierarcha bierze udział w odbywającej się w Warszawie konferencji regionalnej Caritas Europa.

Rozmowa z ks. Leszkiem Kryżą TChr - dyrektorem Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie - "Solidarni z Kościołem na Wschodzie"

  tygodnik "Niedziela" nr 49/4 XII 2011 r. opr. mg/mg

x_LeszekKS. INF. IRENEUSZ SKUBIŚ: - Obchodzimy w tym roku XII Dzień Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Co zawiera się w nazwie: "Kościół na Wschodzie"?

KS. LESZEK KRYŻA SChr: - Nasz Zespół powstał wtedy, kiedy pojawiły się możliwości pracy na wschodnim terenie, w krajach byłego Związku Radzieckiego. Była to odpowiedź na konkretne znaki czasu. Wtedy nazywaliśmy się Zespołem Pomocy Kościelnej dla katolików w ZSRR.

Rozmowa z bp. Wiesławem Lechowiczem - delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej - "Wyrusza w świat za Polakami"

tygodnik "Niedziela" nr 47/20 XI 2011 r.

lechowicz-148x112

KS. INF. IRENEUSZ SKUBIŚ: - Polacy zamieszkują nie tylko polską ziemię, ale są obecni prawie na wszystkich kontynentach. Biskup oddelegowany do spraw polskiej emigracji jest zatem duszpasterzem wszystkich Polaków na świecie. Jak Ksiądz Biskup wyobraża sobie na początku swojej nowej posługi możliwość kontaktu z wielomilionową rzeszą Polaków na świecie?

Rozmowa z Bp Wojciechem Polakiem - Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski - "ambasadorem środowisk emigracyjnych wewnątrz Episkopatu"

(pobrano z KAI 15.10.2011 r.)

polak_autor_zdj_Wodzimierz_Adam_Puzio

- Funkcję sekretarza generalnego Episkopatu postrzegam jako służbę - mówi w rozmowie z KAI bp Wojciech Polak, który dziś, podczas trwającego w Przemyślu 356. zebrania plenarnego, został wybrany nowym sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Zapewnia jednocześnie, że choć nie będzie już delegatem KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej to jednak pragnie być "ambasadorem środowisk emigracyjnych wewnątrz Episkopatu".

Czterdziestolecie sakry abp. Szczepana Wesołego zasłużonego duszpasterza Polaków rozproszonych na świecie

(pobrano z RV, 07.02.2009 r.)

abp_wesolyJubileuszowa Msza w kościele polskim św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie upamiętniła 7 lutego wieczorem 40-lecie sakry abp. Szczepana Wesołego. Zasłużony duszpasterz Polaków rozproszonych na świecie wyświęcony został  40 lat temu, 7 lutego 1969 r., w Warszawie, jako biskup  pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Od początku jego misją było duszpasterstwo wśród Polonii.

Rozmowa z Prezesem "Wspólnoty Polskiej" - Longinem Komołowskim - "Kościół, wspólnota, polskość"

(pobrano z KAI, 19.04.2011 r.)

img_6660_- Gdyby nie Kościół, w wielu krajach nie udałoby się utrzymać polskości i znajomości języka polskiego - podkreśla w rozmowie z KAI Longin Komołowski, prezes Wspólnoty Polskiej i poseł na Sejm.
Przypomina, że 2 maja, dzień po beatyfikacji Jana Pawła II, odbędzie się w Rzymie Światowe Spotkanie Polonii oraz wykonanie Wielkiej Mszy Beatyfikacyjnej Michała Lorenca. "To hołd Polonii dla Ojca Świętego" - zaznacza Longin Komołowski.

Więcej artykułów…