Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Rozmowy o migracji

Rozmowa z Jego Eminencją, księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem - metropolitą krakowskim, który złożył wizytę duszpasterską w USA

Kard.Dziwisz

18 lipca 2012 r.

Jaki był cel wizyty Jego Eminencji w Stanach Zjednoczonych ?
– Dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II! Nie ulega bowiem wątpliwości, że zjednoczył on bardzo mocno wszystkich Polaków. I pozostał dla nas absolutnym punktem odniesienia.

Rozmowa z ks. kard. Robertem Sarah - przewodniczącym Papieskiej Rady Cor Unum - "Migracje to nie tylko problem, lecz także szansa ewangelizacji"

Warszawa - 11.05.2012 r.

Kard. Robert Sarah  Fot. Grzegorz Boguszewski - fotoKAI

Migracje - zróżnicowane zjawisko obejmujące coraz szersze rzesze ludzkie, są nie tylko problemem gospodarczym, kulturowym i społecznym, lecz także stwarzają szansę nowej ewangelizacji - powiedział KAI przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum, kard. Robert Sarah. Purpurat stojący na czele dykasterii koordynującej działania charytatywne Kościoła podkreślił ścisłą więź tej działalności ze świadectwem wiary chrześcijańskiej. Watykański hierarcha bierze udział w odbywającej się w Warszawie konferencji regionalnej Caritas Europa.

Rozmowa z ks. Leszkiem Kryżą TChr - dyrektorem Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie - "Solidarni z Kościołem na Wschodzie"

  tygodnik "Niedziela" nr 49/4 XII 2011 r. opr. mg/mg

x_LeszekKS. INF. IRENEUSZ SKUBIŚ: - Obchodzimy w tym roku XII Dzień Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Co zawiera się w nazwie: "Kościół na Wschodzie"?

KS. LESZEK KRYŻA SChr: - Nasz Zespół powstał wtedy, kiedy pojawiły się możliwości pracy na wschodnim terenie, w krajach byłego Związku Radzieckiego. Była to odpowiedź na konkretne znaki czasu. Wtedy nazywaliśmy się Zespołem Pomocy Kościelnej dla katolików w ZSRR.

Rozmowa z bp. Wiesławem Lechowiczem - delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej - "Wyrusza w świat za Polakami"

tygodnik "Niedziela" nr 47/20 XI 2011 r.

lechowicz-148x112

KS. INF. IRENEUSZ SKUBIŚ: - Polacy zamieszkują nie tylko polską ziemię, ale są obecni prawie na wszystkich kontynentach. Biskup oddelegowany do spraw polskiej emigracji jest zatem duszpasterzem wszystkich Polaków na świecie. Jak Ksiądz Biskup wyobraża sobie na początku swojej nowej posługi możliwość kontaktu z wielomilionową rzeszą Polaków na świecie?

Rozmowa z Bp Wojciechem Polakiem - Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski - "ambasadorem środowisk emigracyjnych wewnątrz Episkopatu"

(pobrano z KAI 15.10.2011 r.)

polak_autor_zdj_Wodzimierz_Adam_Puzio

- Funkcję sekretarza generalnego Episkopatu postrzegam jako służbę - mówi w rozmowie z KAI bp Wojciech Polak, który dziś, podczas trwającego w Przemyślu 356. zebrania plenarnego, został wybrany nowym sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Zapewnia jednocześnie, że choć nie będzie już delegatem KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej to jednak pragnie być "ambasadorem środowisk emigracyjnych wewnątrz Episkopatu".

Czterdziestolecie sakry abp. Szczepana Wesołego zasłużonego duszpasterza Polaków rozproszonych na świecie

(pobrano z RV, 07.02.2009 r.)

abp_wesolyJubileuszowa Msza w kościele polskim św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie upamiętniła 7 lutego wieczorem 40-lecie sakry abp. Szczepana Wesołego. Zasłużony duszpasterz Polaków rozproszonych na świecie wyświęcony został  40 lat temu, 7 lutego 1969 r., w Warszawie, jako biskup  pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Od początku jego misją było duszpasterstwo wśród Polonii.

Rozmowa z Prezesem "Wspólnoty Polskiej" - Longinem Komołowskim - "Kościół, wspólnota, polskość"

(pobrano z KAI, 19.04.2011 r.)

img_6660_- Gdyby nie Kościół, w wielu krajach nie udałoby się utrzymać polskości i znajomości języka polskiego - podkreśla w rozmowie z KAI Longin Komołowski, prezes Wspólnoty Polskiej i poseł na Sejm.
Przypomina, że 2 maja, dzień po beatyfikacji Jana Pawła II, odbędzie się w Rzymie Światowe Spotkanie Polonii oraz wykonanie Wielkiej Mszy Beatyfikacyjnej Michała Lorenca. "To hołd Polonii dla Ojca Świętego" - zaznacza Longin Komołowski.

Rozmowa z ks. infułatem Stanisławem Jeżem - Rektorem PMK we Francji (21.02.2011)

ks-stanislaw-jez-foto-interJako instytucja Polska Misja Katolicka istnieje już od 175 lat i jest najstarszą polską misją katolicką w świecie. Jakie były początki jej działalności - PMK powstała z inspiracji nie osób duchownych, ale świeckich - przede wszystkim Adama Mickiewicza oraz Bogdana Jańskiego, którzy zgromadzili wokół siebie tzw. braci zjednoczonych. Kilku z nich z czasem usłyszało głos powołania duchownego; w ten sposób powstała Kongregacja Księży Zmartwychwstańców. Pierwszym rektorem kościoła polskiego, tj. kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Paryżu, i Misji Polskiej we Francji został ks. Aleksander Jełowicki.

Rozmowa z Ks. inf. Stanisławem Jeżem - Rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji (01.2011 r.)

ks-stanislaw-jez-foto-interGłos Katolicki: Dwadzieścia pięć lat temu obejmował Ksiądz Infułat rektorską posługą Polską Misję Katolicką we Francji. Czy dla młodego kapłana, dalekiego od polonijnego duszpasterstwa podjęcie tego ogromnego wyzwania było trudną decyzją?
Ks. inf. Stanisław Jeż: Owszem, do tego stopnia, że prosiłem Ks. Abp. Szczepana Wesołego, kiedy mówił mi o tej nominacji, podczas rekolekcji odbywających się w Seminarium Polskim w Paryżu, aby dał znać Księdzu Prymasowi, aby szukać raczej innego kandydata, i że wolałbym kontynuować obecną pracę. Bałem się po raz czwarty zmieniać charakter dotychczasowej posługi duszpasterskiej.

Rozmowa z ks. bp Władysławem Blinem - ordynariuszem diecezji witebskiej na Białorusi

(pobrano z KAI, 29.11.2010)

Trzeba być apostołem!

Dziękuję tym wszystkim, którzy się modlili, szczególnie w Polsce, aby na Wschodzie dokonał się cud nawrócenia. I dokonał się bez przelewu krwi i rewolucji. Jest to prawdziwy cud fatimski - mówi biskup Władysław Blin. W rozmowie z KAI ordynariusz diecezji witebskiej na Białorusi opowiada o swojej posłudze, ciężkich początkach odradzającego się Kościoła w tym kraju, obecnej jego sytuacji i wyzwaniach, a także o swoich marzeniach.

KAI: Co to znaczy być biskupem na Białorusi?
-Bp Władysław Blin: Jednoznaczne pytanie i jednoznaczna odpowiedź: Trzeba być apostołem! Na tych terenach apostołowanie jest nadal dziewicze. Przez 70 lat na Białorusi niszczono widzialną twarz Kościoła, czyli świątynie, równolegle niszczono człowieka, wcześniej rozstrzeliwano kapłanów lub wywieziono ich do gułagów. Ludzie nadal żyją jeszcze duchem komunizmu, który przez 70 lat im wpajano. Trzeba mieć wytrwałość i nalegać w porę i nie w porę, jak mówi św. Paweł, i być zawsze świadkiem Jezusa Chrystusa. To jest najlepszy sposób na ewangelizowanie.

 

Rozmowa z Ks. Bp. Januszem Kaletą o Kościele w Kazachstanie (03.11.2010)

 

Kościół w Kazachstanie jest zdany na pomoc z zewnątrz - mówi w rozmowie z KAI administrator apostolski Atyrau, biskup Janusz Kaleta. Opowiada w niej o nowych przepisach utrudniających przyznawanie wiz duchownym pochodzącym z zagranicy, o wolności religijnej w państwie o większości muzułmańskiej i o specyfice Kościoła katolickiego w tym środkowoazjatyckim kraju. (Wywiad pobrano z KAI)

Więcej artykułów…