Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home "Studia Tow. Chrystusowego"

Studia TChr

Od wielu lat w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu odbywają się sesje naukowe o tematyce migracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polonijnej. Pokłosiem tych sesji są publikacje wybranych referatów w periodyku zatytułowanym: "Studia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej". Poniżej prezentujemy tytuły poszczególnych zeszytów oraz wykaz zamieszczonych w nich artykułów.

Zeszyt 2 (1989)

Kardynał August Hlond Prymas, Założyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Zeszyt 1 (1988)

Polonia a mniejszości etniczne w krajach osiedlenia