Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home "Studia Tow. Chrystusowego" Zeszyt 8 (2006)

Zeszyt 8 (2006)

Problemy duszpasterskie rodzin migrantów

 

Wojciech Necel TChr

Zarys problematyki duszpasterstwa polskich rodzin emigracyjnych

 

ks. Ryszard Sztychmiler

Kierunki prawodawstwa rodzinnego w Polsce i Europie

 

Henryk Koszałka

Przemiany modelowe małżeństwa i rodziny w środowisku polonijnym - na podstawie Polonii północnych Niemiec

 

Andrzej Pawłowski

Wychowanie do tożsamości - tożsamość narodowa jako wartość niezbędna dla człowieka

 

Grażyna Koszałka

Weryfikacja polskiej formacji do małżeństwa i rodziny w warunkach emigracyjnych

 

Jan Guzikowski TChr

Rola Eucharystii w życiu polskiej rodziny na emigracji

 

Katarzyna Purrmann

Małżeństwo polsko-niemieckie wobec wyzwań codzienności (świadectwo)