Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home "Studia Tow. Chrystusowego" Zeszyt 7 (2006)

Zeszyt 7 (2006)

Jan Paweł II wobec Polonii

 

Wojciech Necel TChr

Jan Paweł II Ojcem rodaków żyjących na obczyźnie

 

Eugeniusz Sakowicz

Dialog międzyreligijny jako forma komunikacji interkulturowej na emigracji. Refleksja w nurcie nauczania Jana Pawła II

 

Jacek Leoński

Europa jako ojczyzna Polaków w latach pontyfikatu Jana Pawła II. Refleksje socjologa

 

Natalia Jackowska

Rola chrześcijaństwa w kształtowaniu tożsamości Europy w przesłaniu Jana Pawła II

 

ks. Józef Szymański

Instrukcja Erga migrantes Caritas Christi wyrazem troski Kościoła o migrujących

 

Andrzej Orczykowski TChr

Zbiór dokumentów Kościoła dotyczących zjawiska migracji

 

Wojciech Necel TChr

Polskojęzyczne duszpasterstwo w Unii Europejskiej wobec wskazań instrukcji Erga migrantes Caritas Christi z maja 2004 roku