Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home "Studia Tow. Chrystusowego" Zeszyt 6 (2004)

Zeszyt 6 (2004)

Sługa Boży Ignacy Posadzy wobec Polaków na obczyźnie

 

Schemat biograficzny Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego

 

ks. Zbigniew Rakiej TChr

Sentire cum Societate ...

 

Ks. Ignacy Posadzy - kapłan diecezjalny i chrystusowiec - Sługa Boży

 

ks. Zygmunt Zieliński

Ksiądz Ignacy Posadzy w nadnoteckim krajobrazie i pamięci dziecka

 

Maria Paradowska

Ojciec Ignacy Posadzy wobec potrzeb Polaków na obczyźnie

 

ks. Janusz Walkusz

Twórczość literacka ks. Ignacego Posadzego

 

Elżbieta Beata Raszczyc OSC

Osobowość Sługi Bożego księdza Ignacego Posadzego

 

ks. Edward Szymanek TChr

Ojciec Ignacy Posadzy jako współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego

 

Ewa Kaczmarek MChR

Sługa Boży Ojciec Ignacy Posadzy - Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej

 

ks. Wojciech Necel TChr

Charyzmat współzałożycielski Ojca Ignacego Posadzego w procesie instytucjonalizacji charyzmatu partykularnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

 

Bibliografia dotycząca Sługi Bożego o. Ignacego