Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home "Studia Tow. Chrystusowego" Zeszyt 5 (2004)

Zeszyt 5 (2004)

Integracja europejska wyzwaniem dla polskojęzycznego duszpasterstwa

 

ks. Tadeusz Winnicki TChr

Słowo wprowadzenia

 

bp Ryszard Karpiński

Integracja europejska wyzwaniem dla Kościoła i Europy

 

Ryszard Klemm

Polonia w krajach Unii Europejskiej - aktualne problemy i perspektywy

 

Bogusław Trzeciak

Kościół i wiara w społeczeństwie Unii Europejskiej

 

ks. Wojciech Necel TChr

Polskojęzyczne duszpasterstwo w państwach Unii Europejskiej wobec procesów integracji europejskiej

 

Piotr Ronkowski

Obywatel Rzeczypospolitej Polski obywatelem Unii Europejskiej

 

Bronisław Gembala

Oczekiwania Polaka na obczyźnie wobec polskojęzycznego duszpasterstwa

 

Duszpasterskie zadania europejskich prowincji Towarzystwa Chrystusowego wobec procesów integracji i globalizacji:

 

ks. prowincjał Stefan Ochalski TChr

Prowincja p.w. św. Józefa w Niemczech, Włoszech, Holandii i na Węgrzech wobec nowych wyzwań duszpasterskich

 

ks. prowincjał Zygmunt Stefański TChr

Duszpasterskie zadania prowincji francusko-hiszpańskiej Towarzystwa Chrystusowego w dobie procesów integracji i globalizacji

 

ks. prowincjał Krzysztof Tyliszczak TChr

Duszpasterskie zadania prowincji p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wielkiej Brytanii wobec wyzwań procesu europejskiej integracji