Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home "Studia Tow. Chrystusowego" Zeszyt 2 (1989)

Zeszyt 2 (1989)

Kardynał August Hlond Prymas, Założyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

 

Janusz Ziółkowski

Naród, Ojczyzna, państwo w ujęciu kard. A. Hlonda

 

Jerzy Pietrzak

Powrót Prymasa Polski kard. A. Hlonda do kraju w 1945 r.

 

ks. Marian Banaszak

Laikat w nauczaniu kard. A. Hlonda

 

Józef Bakalarz TChr

Kard. A. Hlond - prekursor nowoczesnego apostolatu emigracyjnego

 

Marian Marek Drozdowski

Marszałek Józef Piłsudski a ks. Kard. A Hlond Prymas Polski

 

Bogdan Walczak

Zasługi kard. A. Hlonda dla kultury języka polskiego

 

Stanisław Kosiński SDB

Stosunek kard. Augusta Hlonda do zakonów