Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home "Studia Tow. Chrystusowego"

Studia TChr

Od wielu lat w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu odbywają się sesje naukowe o tematyce migracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polonijnej. Pokłosiem tych sesji są publikacje wybranych referatów w periodyku zatytułowanym: "Studia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej". Poniżej prezentujemy tytuły poszczególnych zeszytów oraz wykaz zamieszczonych w nich artykułów.

Zeszyt 12 (2011)

"Jan Paweł II wobec migrantów"

Zeszyt 11 (2010)

"Duszpasterstwo migrantów - duszpasterstwem rodzin"

Zeszyt 10 (2009)

"Otoczmy troską życie" 

Zeszyt 9 (2007)

"Przesłanie Sługi Bożego Augusta Hlonda"

Zeszyt 8 (2006)

Problemy duszpasterskie rodzin migrantów

Zeszyt 7 (2006)

Jan Paweł II wobec Polonii

Zeszyt 6 (2004)

Sługa Boży Ignacy Posadzy wobec Polaków na obczyźnie

Zeszyt 5 (2004)

Integracja europejska wyzwaniem dla polskojęzycznego duszpasterstwa

Zeszyt 4 (1992)

...by żaden Polak nie zagubił się na obczyźnie!

Zeszyt 3 (1991)

Polacy w ZSRR. Historia i perspektywy

Więcej artykułów…