Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Skrzynka intencji
Kontakt

Informacje: "Między nami nie ma dali." Tutaj możesz, Drogi Rodaku mieszkający na stałe lub czasowo na obczyźnie, zanieść do Boga swoją modlitwę uwielbienia, dziękczynienia i prośby.
W Twoich intencjach w ostatni dzień każdego miesiąca w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu odprawiona będzie Msza św. Ponadto klerycy i wszyscy chrystusowcy posługujący w całym świecie modlą się w intencjach Przyjaciół naszego Zgromadzenia. Ufajmy, że Miłosierny Pan umocni, przyjmie i poprowadzi każde zanoszone do Niego wołanie.
Jednocześnie przesłane do nas intencje przedstawiają Bogu także Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w swoim Domu Modlitwy - kontemplacyjnej wspólnocie, mieszczącej się przy Domu Generalnym w Poznaniu - Morasku.

Tym, którzy chcieliby złożyć ofiarę pieniężną na cele Instytutu, z góry serdecznie dziękuję i podaję nr konta bankowego:
BANK PEKAO SA 36 1240 6524 1111 0010 2386 9649.

Z Chrystusowym pozdrowieniem
Ks. Wiesław Wójcik TChr
Dyrektor IDE