Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Odznaczenia Instytutu

pierscien jana pawla iiW 2008 r. - w 25. roku swojej działalności - Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego zaczął przyznawać odznaczenia Dyrektora IDE. Jest nim srebrny pierścień Błogosłowianego Jana Pawła II. Corocznie odznaczenie wręczane jest osobom duchownym, świeckim oraz instytucjom, które wykazały się szczególnym propagowaniem myśli, nauczania Jana Pawła II w swojej działalności i w zatroskaniu o środowiska polonijne. Papież Jan Paweł II nazywał siebie "ojcem Polonii" i często przypominał: "Na ogół Polacy, gdziekolwiek są na świecie, zachowują więź z Ojczyzną poprzez Kościół, poprzez pamięć Matki Boskiej Jasnogórskiej, naszych świętych patronów, poprzez te wszystkie tradycje religijne, którymi żył naród tysiąc lat i żyje dziś."

Niech ten pierścień przyznany przez Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego inspiruje do wielorakich działań, aby Bł. Jan Paweł II stawał się naszym wzorem kochania Boga, Ojczyzny i Kościoła Świętego.

Na pierścieniu widnieje napis:

srebrny pierscien jana pawla ii"I wołam ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja Jan Paweł II Papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania. Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen."