Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Rada Naukowa Instytutu

Radę Naukową Instytutu tworzą:


ks. prof. dr hab. B. Kołodziej_3
Ks. Profesor dr hab. Bernard Kołodziej TChr
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk
 


 

ks. prof.dr hab. W. Necel2Ks. Profesor dr hab.Wojciech Necel TChr
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 

 

 

ks. dr M. GrygielKs. dr Marek Grygiel TChr
Katolicki Uniwersytet Lubelski  

 

 

  

 

ks._prof.dr_hab_DzwonkowskiSACKs. Prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC
Katolicki Uniwersytet Lubelski, konsultor "Komisji ds. Polonii
i Polaków za Granicą przy Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

 

s.Ewa

S. dr Ewa Kaczmarek MChR
Matka Generalna w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrysrusa Króla dla Polonii Zagranicznej

 

 

 

 

Golebiowskidr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym