Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Publikacje o migracji

Papież Jan Paweł II do Polonii i Polaków za granicą

Papie_Jan_Pawe_II_do_Polonii_i_Polakw_za_granic_2

ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC, Wyd. Apostolicum 2007 r.

Po raz pierwszy w historii Polonia i emigracja polska otrzymała, w kierowanych do niej przemówieniach Jana Pawła II, tak jasno uzasadniony program ideowy, dotyczący postawy wobec kultury ojczystej wyniesionej z Polski i kultury krajów osiedlenia. Został on wyrażony w pięknej formie literackiej, z niezwykłym szacunkiem i miłością do słuchaczy. [...] Nigdy też dotychczas problemy i zadania Polonii nie zostały sformułowane w sposób tak całościowy, głęboki i optymistyczny. Wypowiedzi papieża na ten temat z upływem czasu nie tracą na aktualności. Nowe fale emigracji z Polski mogą znaleźć w nich duchowe oparcie na obczyźnie.

Duszpasterstwo polonijne w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii

Redaktor: s. Lucyna Szlęzak wyd. Biblos 2006 r.

Niniejszy modlitewnik-informator przeznaczony jest dla osób wyjeżdżających na dłuższy lub krótszy czas do Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii. Obok dwujęzycznej (polsko-angielskiej) wersji przebiegu Mszy św. zawiera również adresy kościołów, w których Msza św. sprawowana jest w języku polskim (wraz z wykazem dni tygodnia i godzin ich odprawiania).
"Wyrażam nadzieję, że modlitewnik, który oddajemy do rąk Rodaków udających się za granicę, ułatwi im dochowanie wierności Bogu poprzez udział w niedzielnej Eucharystii, a zarazem odnalezienie się we wspólnocie Kościoła w nowym miejscu przebywania, pracy czy nauki".
(Ze Słowa wstępnego Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca)

Etos współczesnej emigracji polskiej w świetle nauczania papieża Jana Pawła II

Etos_wspczesnej_emigracji_polskiej_w_wietle_nauczania_papiea_Jana_Pawa_II

Bożena Pietyra, Fundacja Jana Pawła II, Wyd. Księgarnia św. Jacka 2007

Występujące od XIX wieku zjawisko emigracji Polaków, ze zmiennym nasileniem w różnych okresach czasu, po wejściu Polski do Uni Europejskiej znów uaktywniło się. Czy można obecnym emigrantom pomóc zachować ich tożsamość religijną i narodową Na to pytanie próbowano dać odpowiedź podczas dwudniowego sympozjum pt. „Etos współczesnej emigracji w nauczaniu papieża Jana Pawła II” zorganizowanego przez Fundację Jana Pawła II w Rzymie 20–21 września 2006 roku.

Duszpasterstwo polonijne we Francji

Redaktor: s. Lucyna Szlęzak wyd. Biblos 2006 r.

Niniejszy modlitewnik-informator przeznaczony jest dla osób wyjeżdżających na dłuższy lub krótszy czas do Francji. Obok dwujęzycznej (polsko-francuskiej) wersji przebiegu Mszy św. zawiera również adresy kościołów we Francji, w których Msza św. sprawowana jest w języku polskim (wraz z wykazem dni tygodnia i godzin ich odprawiania).
"Wyrażam nadzieję, że modlitewnik, który oddajemy do rąk Rodaków udających się za granicę, ułatwi im dochowanie wierności Bogu poprzez udział w niedzielnej Eucharystii, a zarazem odnalezienie się we wspólnocie Kościoła w nowym miejscu przebywania, pracy czy nauki".
(Ze Słowa wstępnego Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca)

W służbie emigracji

W_SUBIE_EMIGRACJI

Arcybiskup Szczepan Wesoły, Wyd. Veritas 1994 r.

25 lat poslugi pasterskiej księdza Arcybiskupa Szczepana Wesolego delegata prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracji.

Wybór listów paterskich, kazań, przemówień i artykułów ks. abp. Szczepana Wesołego, Delegata Prymasa Polski dla Duszpasterstwa Emigracji.