Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Publikacje o migracji Instrukcja ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI

Instrukcja ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących Wyd. POLIHYMNIA 2008 r.

W ostatnich dziesięcioleciach zjawisko migracji przekształciło się w strukturalna rzeczywistość współczesnego społeczeństwa i stanowi coraz to bardziej złożony problem z punktu widzenia społecznego, kulturalnego, politycznego, religijnego, ekonomicznego i duszpasterskiego.

Instrukcja Erga migrantes caritas Christi zamierza zaktualizować duszpasterstwo migracyjne ? uwzględniając te przepływy migracyjne i ich cechy ? gdyż upłynęło już wiele lat od publikacji motu proprio papieża Pawła VI Pastoralis migratorum curai odnośnej instrukcji Kongregacji do Spraw Biskupów De pastorali migratorum cura.

Instrukcja chce więc być eklezjalną odpowiedzią na nowe zapotrzebowania duszpasterskie migrantów, aby ich z kolei doprowadzić do przekształcenia doświadczenia migracyjnego w okazję nie tylko wzrastania w chrześcijańskim życiu, ale także nowej ewangelizacji i misji. Struktura dzisiejszych migracji narzuca ponadto konieczność ekumenicznej wizji tego zjawiska z powodu obecności wielu migrantów chrześcijańskich, którzy nie są w pełnej komunii z Kościołem katolickim oraz dialogu międzyreligijnego z powodu coraz to bardziej znaczącej ilości migrantów innych religii, zwłaszcza muzułmanów, na ziemiach tradycyjnie katolickich i odwrotnie. Dokument podkreśla znaczne kłopoty, jakie emigracja zazwyczaj powoduje w poszczególnych przypadkach zwłaszcza u kobiet i dzieci, jak również w rodzinach.

Instrukcję zamyka zrewidowany i uściślony ?System prawno-duszpasterski?, przywołując stosownych językiem zadania, obowiązki i role operatorów duszpasterskich i różnych organów eklezjalnych stojących na czele duszpasterskich i różnych organów eklezjalnych stojących na czele duszpasterstwa migracyjnego.