Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Polska Rada Duszp. Europy Z. 2-4 października 2015 r. - Rzym

2-4 października 2015 r. - Rzym

W dniach od 2 do 4 października 2015 r. odbyło się w Domu Hosianum przy Kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie, zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów Europy: Anglii, Austrii, Danii, Francji, Luxemburga, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Włoch, Węgier, Hiszpanii i Polski.

Obradom przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Tegoroczne spotkanie koncentrowało się na temacie duszpasterstwa małżeństw i rodzin w środowisku polskich emigrantów. W refleksji pastoralnej pomagały referaty Jadwigi i Jacka Pulikowskich, Ludmiły i Stanisława Grygielów oraz O. Prof. Dariusza Kowalczyka SJ. Zebrani zwrócili uwagę na konieczność intensyfikacji duszpasterskiej troski o małżeństwa i rodziny żyjące na emigracji między innymi przez tworzenie poradni rodzinnych oraz systematyczną formację nieograniczającą się do katechezy przedmałżeńskiej.

Członkowie PRDEZ modlili się w intencji polskich emigrantów przy grobie św. Jana Pawła II w Eucharystii, której przewodniczył kardynał Stanisław Ryłko. Modlitwą obejmowano również rozpoczynający się w Rzymie Synod Biskupów poświęcony małżeństwu i rodzinie.

Na zakończenie spotkania uroczystej liturgii przewodniczył Ks. Abp Szczepan Wesoły długoletni opiekun Polskiej Emigracji, a uczestnicy spotkania wzięli udział w modlitwie Anioł Pański na Placu Św. Piotra.

Kolejne obrady plenarne odbędą się w Polsce w dniach od 30 września do 2 października 2016 roku i zostaną poświęcone duszpasterstwu młodzieży.

Za: www.emigracja.episkopat.pl