Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Polska Rada Duszp. Europy Z. 21-23 lutego 2014 r. - Warszawa

21-23 lutego 2014 r. - Warszawa

W dniach 21 - 23 lutego 2014 r. w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej / PRDEZ /.

PRDEZ została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi 60 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady w składzie: ks. Prałat Stefan Wylężek - Wiceprzewodniczący Rady, Rektor PMK w Anglii i Walii; prof. dr Piotr Małoszewski z Niemiec - Wiceprzewodniczący Rady; ks. dr Krzysztof Tyliszczak - Sekretarz Rady, Kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. Infułat Stanisław Jeż - Rektor PMK we Francji; ks. Prałat Stanisław Budyń - Rektor PMK w Niemczech; pani dr Anna Łucka z Francji; pan Andrzej Michalski z Austrii i pan Zenon Handzel z Anglii.

Obradom PRDEZ przewodniczył Biskup Wiesław Lechowicz - Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W obradach uczestniczył także Biskup Wojciech Polak, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, ks. dr Józef Kloch, rzecznik prasowy Episkopatu i ks. Prałat Piotr Żendzian, Prezes Stowarzyszenia Polskich Księży w USA.

Przedmiotem obrad było analiza stanu duszpasterstwa polskiej emigracji, przygotowanie tematyki i programu najbliższego zebrania plenarnego PRDEZ, które odbędzie się we Francji - w La Ferte sous Jouarre w dniach od 3 do 5 października br. oraz wyzwania duszpasterskie w obliczu zbliżającej się kanonizacji bł. Jana Pawła II, Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku i rocznicy 1050-tej rocznicy Chrztu Polski. Refleksją objęto także przesłanie papieża Franciszka z okazji wizyty biskupów polskich ad limina apostolorum.

Uczestnicy obrad wzięli również udział w koncercie w Teatrze Narodowym dedykowanym pamięci śp. ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego.

ks. Krzysztof Tyliszczak
Sekretarz Rady