Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Polska Rada Duszp. Europy Z. 12-14 października 2012 r. - Zakopane
Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • Can't create file /home/test/www/images/thumbnails/images/stories/2014/zakopane1-151x85.jpg. Change the permissions for folder /home/test/www/images/thumbnails/images/stories/2014 to 777.

12-14 października 2012 r. - Zakopane

zakopane1W dniach 12 - 14 października 2012 r. odbyło się w Zakopanem, doroczne zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej.

Przybyli na nie księża rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z Europy. Tegoroczny temat spotkania brzmiał: "Zachowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej w duszpasterstwie polonijnym". Delegaci zgodnie podkreślali, że zachowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej jest nierozerwalnie związane z poziomem wiary, a zatem między innymi jest uzależnione od aktywności duszpasterskiej. Wśród różnych form duszpasterskich szczególną uwagę poświęcono duszpasterstwu małżeństw i rodzin oraz młodzieży.

Publikujemy komunikat prasowy po spotkaniu PRDEZ:

W dniach 12 - 14 października 2012 r. odbyło się w Domu Rekolekcyjnym Konferencji Episkopatu Polski "Księżówka" w Zakopanem, doroczne zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli Księża Rektorzy, Duchowni, Siostry Zakonne i Świeccy z Europy. Obradom przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Tegoroczny temat spotkania brzmiał "Zachowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej w duszpasterstwie polonijnym".

W związku z przypadającą w tym roku 20 rocznicą powołania Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, wspomniano działaczy PRDEZ - szczególnie przypomniano zasługi ks. abp Szczepana Wesołego, który powołał Radę do istnienia oraz zmarłego w 2004 r. śp. Olgierda Stepana, wieloletniego wiceprzewodniczącego Rady.

W trakcie obrad, wysłuchano dwóch referatów: dr. Andrzeja Pawłowskiego i ks. prof. dr. hab. Alojzego Drożdża poświęconych "wymiarom kultury chrześcijańskiej w życiowej przestrzeni polskich emigrantów". Delegaci zgodnie podkreślali, że zachowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej jest nierozerwalnie związane z poziomem wiary, a zatem między innymi jest uzależnione od aktywności duszpasterskiej. Wśród różnych form duszpasterskich szczególną uwagę poświęcono duszpasterstwu małżeństw i rodzin oraz młodzieży.

Zebrani uczestnicy w zdecydowany sposób podkreślili znaczenie ośrodków Polskich Misji Katolickich które stanowią wypróbowaną strukturę pracy duszpasterskiej służąc nie tylko zachowaniu wiary, ale chrześcijańskiej tożsamości Polaków w Europie.

Uczestnicy obrad wzięli także udział w uroczystościach fatimskich w Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach.

Ustalono, że następne zebranie Rady odbędzie się w październiku 2013 w Budapeszcie.

Ks. Krzysztof Tyliszczak SChr
Sekretarz Generalny