Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Polonijne Media

Media Polonijne w świecie

AUSTRALIA

"Kurier Zachodni" - Polskie czasopismo kulturalno-spoleczne w Australii

Kurier Zachodni - to czasopismo tych, którzy chcą wiedzieć! Tematyka polska i australijska. Publicystyka kulturalna i społeczna. Prezentacja dorobku tworców i artystów polskich i australijskich. Opowiadania i wiersze. Recenzje i felietony. Forum czytelników. Sprawy polonijne. Relaks.

AUSTRIA

"Polonica" - Miesięcznik Polonii Austriackiej wydawany od 1995 roku

Polonika jest miesięcznikiem wydawanym w Austrii w języku polskim, publikuje również artykuły w języku niemieckim. Jest magazynem informacyjno - społecznym, służącym integracji Polonii z krajem zamieszkania. Zajmuje się przede wszystkim problematyką związaną z życiem 40-tysięcznej Polonii w Austrii, informuje zatem o wszystkich istotnych wydarzeniach dotyczących Polonii, Austrii i Polski. Główna zasada, którą kieruje się redakcja brzmi: poruszać tematy, których próżno szukać w innych pismach.

"Żongler" - Magazyn Polsko-Austriacki

Aktualności - wydarzenia: co, gdzie kiedy? Publicystyka, komentarze, Polonia w Austrii, polskie instytucje.

BELGIA

"Listy z daleka"

Pismo Ogólnoświatowego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów, periodyk społeczno-literacko-kulturalny. Według redakcji: autentyczne świadectwo życia emigracyjnego, źródło wiedzy o codzienności w krajach przybranych. Można je czytać, można doń pisać; pomaga w nawiązywaniu kontaktów, promuje słowo pisane i inne formy twórczości; akcje charytatywne.

BIAŁORUŚ

"Glos znad Niemna na uchodźstwie"

Pismo Związku Polaków na Białorusi. Geneza konfliktu Związku z władzami na Białorusi oraz wiadomości i publikacje w dziedzinach kultury, oświaty, historii, religii i młodzieży

BRAZYLIA

POLONICUS - Revista da reflexao Brasil - Polônia

Publikacja wxhodząca w linię czasopism natury naukowej, której celem jest przedstawić historię i zdobycze emigracyjnej wspólnoty polonijnej w Brazylii

CZECHY

"Zaolzie.org"

Serwis informacyjny - historia i współczesność.

"Wiarus"

Kwartalnik Koła Polskich Kombatantów w Republice Czeskiej, wydawany od roku 1991 r. tj. daty założenia organizacji.

FRANCJA

"Głos Katolicki"

Polonijny tygodnik katolicki, który pisze o życiu Kościoła w świecie i w naszej Ojczyźnie, o sprawach narodowych, emigracyjnych i społecznych.

KANADA

"Gazeta" - Dziennik Polonii w Kanadzie

Wiadomości, komentarze, opinie, listy od czytelników, publikacje w wielu dziedzinach - kultura, biznes, prawo, film, zdrowie, sport...

"Radio ABC" - Radio Polaków w Kanadzie

Wiadomości, ogłoszenia, linki.

LITWA

"Magazyn Wileński" - Pismo Polaków na Litwie

Niezależny miesięcznik ilustrowany, ukazujący się od stycznia 1990 r. Bieżące wydarzenia i wiadomości.

"Kurier Wileński" - Dziennik Polski na Litwie

Bieżące wydarzenia i wiadomości z wielu dziedzin, reportaże, wywiady, komentarze, reklama.

"Znad Wilii" - 103.8 FM

Aktualności, ogłoszenia, listy przebojów, linki.

MOŁDAWIA

"Jutrzenka" - Pismo Polaków w Mołdawii

Aktualności, wydarzenia, kartki z wakacji, witryna poetycka, w drodze...

NIEMCY

"Kurier" - Dwutygodnik ukazujący się w Niemczech

Aktualności, wydarzenia, czytelnia, imprezy, forum, reklamy, randki, ogłoszenia, inne.

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

"Dziennik Związkowy" - Polish Daily News

Informacje z Chicago i USA - aktualności, wydarzenia, kultura, rozrywka, sport, kalejdoskop, przegląd prasy USA, polityka, ekonomia, prawo, finanse, felietony, reportaże, sprawy polonijne, komentarze, inne.

"POLONIA" - Miesięcznik Patriotyczny

Szeroka tematyka publikacji - Polska, świat, Polonia w USA, biznes, gospodarka, polityka, sport, ludzie, kultura, sztuka...

"Super Express USA" - Polonijna gazeta codzienna

Od redakcji: Super Express USA jest polonijną gazetą codzienną wydawaną w Nowym Jorku dla Polonii w Stanach Zjednoczonych. Ukazuje się od kwietnia 1996 roku. Jest to pierwsza, i jak dotąd jedyna na świecie amerykańska edycja ogólnopolskiej gazety codziennej. W ciągu kilkunastu lat Super Express USA zdobył zaufanie Polonii amerykańskiej i jest obecenie wiodącym dziennikiem polonijnym w stanach Nowy Jork, New Jersey i Connecticut.

"PROFILE" - Pismo Społeczno-Kulturalne Polonii

Od redakcji: Magazyn Profile istnieje od 2004 roku, od 2007 roku wydawane tylko w wersji elektronicznej. Współczesne czasy przynoszą szereg dylematów, stawiają trudne pytania o istotnej wadze moralnej i społecznej. Szukanie i formowanie odpowiedzi na nie, zasadniczo wpływa na kształtowanie ludzkiej świadomości i poglądów, dlatego na nasze łamy zapraszać będziemy specjalistów z różnych dziedzin. Chcemy aby każdy czytelnik znalazł interesujący go temat i aby "Profile" stały się miejscem wymiany myśli wolnych od wszelkich fobii. Problematzka: Polonia, Polska, świat, kultura, religia, listy, komentarze...

SZWAJCARIA

"Nasza Gazetka"

Informacje z życia Polonii w Szwajcarii, wydarzenia, spotkania, imprezy, felietony, reportaże, reklamy.

WIELKA BRYTANIA

"Dziennik Polski"

Od redakcji: Pierwszy numer "Dziennika" ukazał się 12 lipca 1940 r. Jest jedyną codzienną gazetą polonijną ukazującą się w Europie Zachodniej nieprzerwanie od 68 lat. Dla najstarszych Polaków stanowi niezastąpione źródło informacji o najważniejszych wydarzeniach w kraju i na świecie. Dla młodej Polonii - forum wymiany poglądów, medium, na łamach którego polscy specjaliści mieszkający w UK dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobywanym w wielu branżach...

"Goniec Polski"

Wiadomości, sport, kalendarium, pogoda, praca, ogłoszenia...

"Polish Express" - polski tygodnik w Wielkiej Brytanii

Wiadomości, ogłoszenia, kalendarium, dom, finanse, praca, edukacja, prawo, biznes...