Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Papież Franciszek do Polaków

Papież Franciszek do Polaków

Znaczeniu chrztu św. dla życia wiarą poświęcił Ojciec Święty swoją dzisiejszą katechezę podczas audiencji ogólnej. "Te przyrzeczenia (chrzcielne - przyp. red.) muszą być ponawiane właściwie każdego dnia, by naszą świadomość przenikała obecność Chrystusa - powiedział Ojciec Święty do Polaków.  więcej...

Obecnym na placu św. Piotra Polakom Papież życzył, aby wiara w zmartywchwstanie umacniała ich nadzieję i miłość oraz była źródłem radości i pokoju.  więcej...

"Życzę Wam radosnej i świętej Wielkanocy i z serca wam błogosławię!"- powiedział papież do pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Wcześniej zachęcił ich do dobreg przeżycia Triduum Paschalnego.  więcej...

Zwracając się do obecnych na Placu św. Piotra Polaków, Franciszek zachęcił ich, aby przyjmowali Chrystusa w Komunii św. i w ten sposób napełniali się świętością. "Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, nasze uczestnictwo we Mszy św. jest pełne, gdy przyjmujemy Ciało i Krew Pana w Komunii eucharystycznej.  więcej...

O otwarcie serca na Boga i dostrzeganie potrzeb bliźnich szczególnie w okresie Wielkiego Postu zaapelował papież do Polaków obecnych dziś na audiencji ogólnej w Watykanie. Oto słowa Ojca Świętego skierowane do pielgrzymów polskich: Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. Przeżywamy Wielki Post: czas refleksji, nawrócenia i duchowej przemiany. Z uwagą rozważajcie wydarzenia Drogi Krzyżowej, lamentacje Gorzkich żali i treść rekolekcyjnych konferencji.  więcej...

Zwracając się do obecnych na audiencji Polaków, Papież życzył im, aby rozpoczynający się dziś Wielki Post przeżyli w jedności z cierpiącym Chrystusem i wolni od grzechu mieli udział w świętości Boga.  więcej...

Zwracając się do obecnych na audiencji Polaków, Franciszek zachęcił ich, aby byli świadkami Chrystusa w codziennym życiu.  więcej... 

"Nie lękajcie się mówić o Bogu, o sprawach wiary, o Kościele. Umacniajcie się wzajemnie w wierze, trwając konsekwentnie w nauce Chrystusa" - powiedział papież do pielgrzymów polskich obecnych dziś na audiencji ogólnej.  więcej...

"Dziękuję wam, że towarzyszyliście mi w waszych modlitwach podczas mojej niedawnej podróży do Chile i Peru" - powiedział papież pozdrawiając dziś pielgrzymów polskich podczas audiencji ogólnej. Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:  więcej...

Więcej artykułów…