Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Papież Franciszek do Polaków

Papież Franciszek do Polaków

"Proszę Boga, aby obecne i przyszłe pokolenia Polaków pozostawały wierne łasce chrztu, dając świadectwo miłości Chrystusa i Kościoła" - powiedział Franciszek pozdrawiając pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek nawiązał do rozpoczynających się jutro w czwartek 14 kwietnia uroczystości 1050 rocznicy chrztu Polski.  więcej...

Do korzystania z łask, jakich Bóg pragnie udzielić wiernym w obchodzonym obecnie Jubileuszowym Roku Miłosierdzia zachęcił Franciszek pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej nadzwyczajnej audiencji ogólnej. Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:  więcej...

Szczególne życzenia z okazji 90. rocznicy istnienia Katolickiego Tygodnika "Niedziela" złożył Franciszek, pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Oto słowa Franciszka skierowane do pielgrzymów polskich:  więcej...

Do przebaczania innym, aby stawać się w ten sposób świadkami Bożego miłosierdzia wezwał dziś papież Polaków podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Wzięło w niej udział około 30 tys. wiernych. "Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów.  więcej...

"Wpatrując się w mękę i śmierć Pana, przyjmijmy w naszym sercu wspaniałość Jego miłości w oczekiwaniu na zmartwychwstanie" - powiedział papież pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:  więcej...

O zbliżanie się do Boga z czystym sercem, wyrzekając się zła i grzechu, kierując się sprawiedliwością, dzieląc się z innymi dobrem i miłością zaapelował Ojciec Święty do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Oto słowa Franciszka skierowane do Polaków:  więcej...

Do naśladowania Pana Jezusa, który stał się posłusznym sługą Ojca i ludzi oraz uczenia się służenia wszystkim, którzy potrzebują naszej pomocy zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Oto słowa papieża skierowane do Polaków:  więcej...

Doświadczając tajemnicy Bożego Miłosierdzia, my również bądźmy miłosierni dla innych, przebaczając im ich przewinienia - zachęcił Ojciec Święty Polaków uczestniczących w nadzwyczajnej jubileuszowej audiencji ogólnej. Oto słowa Franciszka skierowane do Polaków:  więcej...

Do pełnienia dzieł miłosierdzia w rozpoczynającym się Wielkim Poście zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. "Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziś rozpoczynamy Wielki Post Roku Jubileuszowego Miłosierdzia. Jest to szczególnie sposobny czas, aby prosić Pana o łaskę przebaczenia każdego zła, i by spełniać z otwartym i szczerym sercem dzieła miłosierdzia dla innych. Bądźcie miłosierni jak Ojciec! Jego błogosławieństwo niech Wam stale towarzyszy! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!" - powiedział Franciszka do Polaków.  więcej...

Więcej artykułów…