Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Papież Franciszek do Polaków

Papież Franciszek do Polaków

Do stałego pokładania ufności w Bożemu miłosierdziu zachęcił Ojciec Święty Polaków podczas dzisiejszej nadzwyczajnej jubileuszowej audiencji ogólnej.  więcej...

"Nie bójmy się przychodzić do Chrystusa z naszym cierpieniem i naszymi słabościami!" - powiedział papież Franciszek pozdrawiając dziś pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.  więcej...

Aby rzeczywiście móc pomagać ludziom w ich konkretnych sytuacjach życiowych i aby móc dokonywać dobrych wyborów w różnych okolicznościach, nie wystarczy mieć jasne i oderwane idee, ale potrzebna jest zdolność rozeznania. Takie przesłanie skierował Franciszek do jezuitów polskich w rozmowie z nimi 30 lipca w siedzibie arcybiskupów krakowskich.  więcej...

"Pamiętajcie, że Chrystus jest jedynym źródłem błogosławieństwa, z którego wypływa zbawienie dla wszystkich ludzi" - powiedział Franciszek do pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.  więcej...

- Wielką radość sprawia mi powracanie myślą do spotkań z młodymi pochodzącymi z różnych narodów - napisał Ojciec Święty Franciszek w liście do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego. Papież ponowił wyrazy wdzięczności Kościołowi w Polsce za serdeczne przyjęcie i zaangażowanie, z jakim została przygotowana jego niedawna pielgrzymka do Polski.  więcej...

Publikujemy w jednym dokumencie wszystkie homilie i przemówienia Ojca Świętego Franciszka wygłoszone podczas wizyty w Polsce (27-31.07.2016) zobacz całość...

pobierz PDF

Do bycia każdego dnia czytelnym znakiem miłosierdzia Boga zachęcił Ojciec Święty pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Oto słowa Franciszka skierowane do Polaków: Pozdrawiam polskich pielgrzymów.  więcej...

ŚRODA 27.07.2016 r. - Okno Papieskie  więcej...

ŚRODA 27.07.2016 r. -  Papież Franciszek na Wawelu więcej...

Więcej artykułów…