Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Papież Franciszek do Polaków Papież do Polaków: powinniście to robić właściwie każdego dnia

Znaczeniu chrztu św. dla życia wiarą poświęcił Ojciec Święty swoją dzisiejszą katechezę podczas audiencji ogólnej. "Te przyrzeczenia (chrzcielne - przyp. red.) muszą być ponawiane właściwie każdego dnia, by naszą świadomość przenikała obecność Chrystusa - powiedział Ojciec Święty do Polaków.  więcej...

Papież rozpoczął dziś nowy cykl rozważań na temat życia chrześcijańskiego. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało dziś około 22 tys. wiernych.

Franciszek przypomniał, że chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Będąc pierwszym z sakramentów, jest bramą pozwalającą Chrystusowi Panu zamieszkać w naszej osobie, a nam zanurzyć się w Jego Tajemnicy. Zatapia on niejako w źródle chrzcielnym starego człowieka, opanowanego przez grzech oddzielający od Boga, i sprawia zrodzenie nowego człowieka, stworzonego na nowo w Jezusie.

- W Nim wszyscy synowie Adama są powołani do nowego życia - podkreślił papież. Dodał, iż przez obmycie chrzcielne wierzący w Chrystusa, są zanurzeni w życiu samej Trójcy Świętej, odrodzeni, by podążać w nowości życia. zachęcił też do przypomnienia sobie daty naszego chrztu i świętowania tego wydarzenia.

Ojciec Święty podkreślił, że chrzest czyni nas także członkami Kościoła i uczestnikami jego misji w świecie. Pozwala Chrystusowi żyć w nas, a nam żyć zjednoczeni z Nim, by współpracować w Kościele, każdy zgodnie ze swoim stanem, na rzecz przemiany świata. Franciszek wskazał, że chrzest jest zawsze darem darmo danym wszystkim, dorosłym i noworodkom i zaapelował, by nie czekać z udzielaniem chrztu dzieciom, aż będą dorosłe.

- Ale tak, jak dzieje się w przypadku ziarna pełnego życia, ten dar zapuszcza korzenie i przynosi owoce w glebie karmionej wiarą. Przyrzeczenia chrzcielne, które odnawiamy każdego roku w Wigilię Paschalną, muszą być ponawiane codziennie, aby chrzest "uchrześcijanił" każdego, kto go otrzymał, czyniąc go prawdziwie drugim Chrystusem - stwierdził papież.

- Przyrzeczenia chrzcielne "muszą być ponawiane właściwie każdego dnia, by naszą świadomość przenikała obecność Chrystusa w nas i pragnienie służenia Mu całym życiem - powiedział papież do pielgrzymów z Polski.

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

Drodzy pielgrzymi polscy, pozdrawiam was serdecznie i życzę trwania w radości wielkanocnej. W Wigilię paschalną odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne: wyrzekliśmy się złego ducha i wszystkiego, co prowadzi do grzechu, wyznaliśmy naszą wiarę i przyrzekliśmy wierność Chrystusowi. Te przyrzeczenia muszą być ponawiane właściwie każdego dnia, by naszą świadomość przenikała obecność Chrystusa w nas i pragnienie służenia Mu całym życiem. Niech ta myśl, płynąca z dzisiejszej katechezy, będzie dla was okazją do osobistej refleksji. Z serca wam błogosławię.

Za: deon.pl / 11 kwietnia 2018 r.