Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Papież Franciszek do Polaków Franciszek do Polaków: przyjmujcie, adorujcie i służcie Chrystusowi

Do przyjmowania, adorowania i służenia Chrystusowi zachęcił papież pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:  więcej...

Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Dzisiejsza katecheza uświadamia nam, że Chrystus pozostaje z nami w tajemnicy Eucharystii. Jest naszym pokarmem i napojem zbawienia. Przyjmujmy Go często w Komunii świętej, adorujmy Go w tabernakulach i w naszych sercach.

Służmy Mu w braciach, by wraz z nimi budować nową wspólnotę ludzką, bardziej sprawiedliwą i braterską. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Reagując na głośne brawa Polaków i ich transparent, Ojciec Święty zauważył: "Ta polska młodzież prosiła, aby papież pobłogosławił ich raban! Popatrzcie na nich, są dzielni!".

Papieską audiencję streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, spróbujmy odpowiedzieć sobie dzisiaj na pytanie: czym właściwie jest Msza św.- Otóż jest ona pamiątką misterium paschalnego Chrystusa. Uświadamiając sobie biblijne znaczenie "pamiątki", wspominamy Paschę narodu wybranego - jego wyjście z niewoli egipskiej i przejście do ziemi obiecanej.

To wydarzenie było przez pokolenia uobecniane każdego roku w pamięci wierzących. Msza św. jest też "pamiątką", ale innej Paschy, niezwykłego "exodus" Chrystusa, Jego przejścia ze śmierci do życia, jakiego dokonał dla nas, by wyprowadzić nas z niewoli grzechu i wprowadzić do życia wiecznego. Jest pamiątką Jego męki, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia.

Msza św., to jednak nie tylko wspomnienie. Eucharystia w rzeczywisty sposób uobecnia Chrystusa. Sprawia, że staje się On obecny wśród nas, żyje w nas, a my żyjemy w Nim. Jego Krew uwalnia nas od lęku przed śmiercią, wyzwala nas z grzechu i zła. Niech naszą wyobraźnię przenika to przeświadczenie, że Pascha Chrystusa powtarza się za każdym razem, gdy odprawiamy Mszę św., gdy w niej uczestniczymy.

Dostrzegajmy sens i znaczenie tej szczególnej "pamiątki", która wprowadza nas w tajemnicę Chrystusa, pozwalając nam przejść wraz z Nim ze śmierci do życia.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli między innymi: Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Radomskiej oraz Stowarzyszenie "Kładka" z parafii św. Antoniego Padewskiego w Sokółce.

Za: deon.pl / 22 listopada 2017 r.