Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Papież Franciszek do Polaków

Papież Franciszek do Polaków

Zwracając się do obecnych na audiencji Polaków, Papież życzył im, aby rozpoczynający się dziś Wielki Post przeżyli w jedności z cierpiącym Chrystusem i wolni od grzechu mieli udział w świętości Boga.  więcej...

Zwracając się do obecnych na audiencji Polaków, Franciszek zachęcił ich, aby byli świadkami Chrystusa w codziennym życiu.  więcej... 

"Nie lękajcie się mówić o Bogu, o sprawach wiary, o Kościele. Umacniajcie się wzajemnie w wierze, trwając konsekwentnie w nauce Chrystusa" - powiedział papież do pielgrzymów polskich obecnych dziś na audiencji ogólnej.  więcej...

"Dziękuję wam, że towarzyszyliście mi w waszych modlitwach podczas mojej niedawnej podróży do Chile i Peru" - powiedział papież pozdrawiając dziś pielgrzymów polskich podczas audiencji ogólnej. Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:  więcej...

Pozdrawiając grupy pielgrzymów, obecnych na audiencji w Auli Pawła VI, Franciszek zwrócił się także do Polaków. "Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, stojąc wciąż u początków roku, zawierzamy go Panu i prosimy, aby był czasem łaski, pokoju i nadziei dla nas, dla naszych rodzin i dla całego świata. Z serca błogosławię wam i waszym najbliższym" - powiedział do Polaków Papież.   

Niech Nowy Rok będzie czasem pokoju, spełnionych nadziei, obfitującym w Boże dary i opiekę Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - życzył papież Polakom obecnym na pierwszej w 2018 audiencji ogólnej w Watykanie.  wiecej...

Po streszczeniu katechezy w kilku językach, w tym także po polsku, Ojciec Święty zwrócił się do naszych rodaków życząc im, by stali się darem dla innych.  więcej...

"Niech noc Bożego Narodzenia opromieni radością i pokojem życie każdego z was, waszych rodzin, bliskich, a szczególnie osób samotnych, cierpiących i bezdomnych. Niech Jezus narodzony w Betlejem błogosławi wam i waszej Ojczyźnie" - powiedział papież pozdrawiając dziś Polaków w auli Pawła VI na ostatniej przed Bożym Narodzeniem audiencji ogólnej.  więcej...

"My, chrześcijanie, musimy uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., ponieważ tylko dzięki łasce Jezusa, z Jego żywą obecnością w nas i między nami, możemy wypełniać Jego przykazanie i w ten sposób być Jego wiarygodnymi świadkami" - powiedział Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.  więcej...

Więcej artykułów…