Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Modlitwy ludzi w drodze Modlitwa za przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego

Modlitwa za przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego

Panie Jezu Chryste, który oddałeś swe życie dla zbawienia ludzi

i stałeś się Wiecznym Kapłanem,

prosimy Cię za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa i życia zakonnego.

Racz ich otoczyć łaską swego błogosławieństwa,

oddalaj od nich wszelkie pokusy i umacniaj w świętości,

aby ochoczo i z oddaniem poznawali Ciebie i w ten sposób

przygotowali się do zaszczytnej służby w Twoim Kościele.

W szczególny sposób polecamy Ci kleryków,

wychowawców i wykładowców naszego seminarium.

Ukaż im sens i wartość powołania, aby sami coraz bardziej Cię kochali

i jednoczyli się z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen