Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Modlitwy ludzi w drodze Modlitwa do Matki Kapłanów

Modlitwa do Matki Kapłanów

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapła­nów, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy,

by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą

kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko.

Matko Chrystusa, Kapłanowi-Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało,

by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skru­szonych

w sercu - zachowaj kapłanów w Twoim Sercu i w Kościele, Matko Zbawiciela.

Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego,

wypełnienie obietnic danych Ojcom - oddawaj Ojcu, dla Jego chwały,

kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza. Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczer­niku

modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy

- uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków jego życia i Jego misji,

szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim,

gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyna i wieczną ofiarę,

a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn

- przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie,

wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko kapłanów. Amen

Papież Jan Paweł II