Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Modlitwy ludzi w drodze Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne - Jan Paweł II

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne - Jan Paweł II

Panie Jezu, jak niegdyś wzywałeś pierwszych uczniów

i czyniłeś ich rybakami ludzi, tak pozwól, by i dzisiaj

ciągle rozbrzmiewało Twoje serdeczne zaproszenie:

"Chodź i pójdź za Mną".

Daj chłopcom i dziewczętom łaskę,

by z gotowością odpowiedzieli na Twoje wezwanie.

Wspieraj naszych biskupów, kapłanów i zakonników

w ich pełnej trudu pracy duszpasterskiej.

Daj wytrwanie naszym seminarzystom i wszystkim,

którzy urzeczywistniają ideał oddania całych siebie w Twojej służbie.

Wzbudź w naszych wspólnotach ducha misyjnego.

Poślij, Panie, robotników na Twoje żniwo:

kapłanów, misjonarzy, zakonników.

Nie dopuść, by ludzkość zagubiła się

z powodu braku ludzi oddanych głoszeniu Ewangelii.

Maryjo, Matko Kościoła, wzorze wszystkich powołań,

pomóż nam odpowiedzieć "tak" Panu,

który wzywa nas do współpracy w Bożym planie zbawienia. Amen.

Papież Jan Paweł II