Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Modlitwy ludzi w drodze Modlitwy codzienne (mp3)

Modlitwy codzienne (mp3)

rece1Poniższe teksty modlitw codziennych  i ich forma dźwiękowa przeznaczone są przede wszystkim dla tych Polaków lub osób polskiego pochodzenia, którzy jako urodzeni na emigracji w trzecim lub czwartym pokoleniu, nie znają dobrze języka polskiego, a mimo to pragnęliby posługiwać się modlitwą zanoszoną do Boga w języku swoich przodków.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Zdrowaś Maryjo 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Wierzę w Boga - Skład Apostolski 

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
i poczęła z Ducha świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem,
i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  • Aniele Boży

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy i ciała mego
i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  • O mój Jezu

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------