Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Modlitwy ludzi w drodze Pamięć o zmarłych Polakach za granicą
Błąd
 • JFTP::login: Unable to login
 • JFTP::mkdir: Bad response
 • JFTP::chmod: Bad response
 • JFTP::mkdir: Bad response
 • JFTP::chmod: Bad response
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • Can't create file /home/test/www/images/thumbnails/images/stories/images/1497566186-110x83.jpg. Change the permissions for folder /home/test/www/images/thumbnails/images/stories/images to 777.

Pamięć o zmarłych Polakach za granicą

1497566186"Trzeba modlić się, wynagradzać za Polonię. Mój Boże [...], ludzie nieraz umierają bez sakramentów świętych" (O. I. Posadzy TChr). W trosce o zbawienie polskich emigrantów Kościół zachęca nas do modlitwy i ofiary. Codziennie możemy podarować zmarłym na obczyźnie Polakom naszą modlitwę. Najskuteczniejszą pomocą jest ofiarowana za nich Msza św., komunia św. w ich intencji oraz uzyskanie dla nich odpustu zupełnego. Poniżej przedstawiamy dzieła obdarzone odpustem oraz warunki jego uzyskania:

Codziennie odpust zupełny można uzyskać za:

 • adorację Najświętszego Sakramentu trwającą przynajmniej przez pół godziny,
 • odmówienie różańca w kościele, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej;
 • czytanie Pisma św. z szacunkiem należnym słowu Bożemu, przynajmniej przez pół godziny,
 • pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej (przed stacjami prawnie erygowanymi, połączone z rozważaniem Męki i Śmierci Chrystusa i przechodzeniem od stacji do stacji; w publicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego),
 • odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy (na terenie Polski)

Oprócz tego wierni mogą uzyskać odpust zupełny m.in. za:

 • pobożne przyjęcie - choćby tylko przez radio - Błogosławieństwa Papieskiego udzielanego Miastu i Światu,
 • nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą - choćby tylko w myśli - za zmarłych (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące),
 • pobożny udział w obrzędzie liturgicznym w Wielki Piątek i ucałowanie krzyża,

Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są cztery warunki:

 • spowiedź sakramentalna;
 • komunia św.;
 • modlitwa w intencjach Papieża wyznaczonych na dany dzień;
 • ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego.

Więcej o dziełach obdarzonych odpustem oraz o warunkach jego uzyskania znajdziesz na: www.opoka.org.pl/slownik/odpust