Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Katecheza polonijnych dzieci Święta miłości kochanej Ojczyzny

Święta miłości kochanej Ojczyzny

Święta miłości kochanej Ojczyzny... Ojczyzna jest darem

Propozycja lekcji do wykorzystania na katechezie lub lekcji wychowawczej

 

 

Cele:

 

 • Uczeń rozumie, że ojczyzna jest darem wpisanym w Bożą Opatrzność
 • Wie, że dar jest dany i zadany,
 • Analizuje choroby Rzeczpospolitej Ks. Piotra Skargi w kontekście współczesności
 • Szuka "szczepionek" na współczesne choroby ojczyzny
 • Modli się za ojczyznę

 

 

Przebieg:

 

 

1. METODA SŁONECZKO: Z CZYM KOJARZY CI SIĘ SŁOWO 'DOM'?

Metoda słoneczka polega na indywidualnej odpowiedzi ucznia na małych kartkach, które przyklejamy na szarym papierze układając podobne wypowiedzi w formie promieni słońca. Tutaj można zmodyfikować metodę i ułożyć kartki np. w kształt domu. Proponuję w ramach podsumowania naklejone na szary papier kartki otoczyć konturem Polski.

Podsumowanie: mówiąc 'dom' myślimy o domu rodzinnym, ale możemy pomyśleć o całej rodzinie albo o Ojczyźnie. Jan Paweł II tak o niej mówił:

 

Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,

mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,

aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:

z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb,

pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.

Karol Wojtyła

 

Ojciec Św. Jan Paweł II podkreślał w spotkaniach z Polakami na całym świecie, że "ojczyzna to ojcowizna, nad którą trzeba wytrwale pracować. [...] Ojczyzna to nasza wspólna Matka, to nasz 'wielki zbiorowy obowiązek' (C.K. Norwid)." Jesteśmy za nią odpowiedzialni. Określenie ojczyzny jako matki Polaków powtarzał Papież wielokrotnie: "Bo wobec Ojczyzny zaciąga się dług, tak samo jak zaciąga się dług wobec rodziny, wobec rodziców." We wszystkich przemówieniach Papieża słowo 'Ojczyzna' pisane jest zawsze z dużej litery. Często kończył on swoje przemówienia podczas spotkania z Polakami wezwaniem do wspólnej modlitwy za ojczyznę.

 

2. DAWID W PSALMIE PISZE:

Ps. 137 [5-6]: "Jeśli cię zapomnę, ojczyzno miła moja i Jeruzalem moje, niech zapomnę prawicę ręki swojej. Niech język mój przyschnie do ust moich, jeśli pomnieć na cię nie będę a jeśli cię na czele wszytkich pociech moich nie położę".

 

Dlaczego tak ważna jest pamięć o własnej ojczyźnie?

- Każdy człowiek OTRZYMAŁ konkretną ojczyznę, w której się urodził, albo w której urodzili się jego rodzice.  OJCZYZNA JEST ZATEM DAREM.

- Jezus Chrystus, Syn Boży też urodził się w konkretnym kraju, narodzie, ojczyźnie...

 

Ojczyzna jest darem Boga, dlatego możemy powiedzieć za I. Krasickim:

 

Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny
Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

 

3. TAK, JAK NIE WYBIERAMY WŁASNEJ MAMY, TAK NIE WYBIERAMY OJCZYZNY.... TAK, JAK KOCHAMY MAMĘ, TAK POWINNIŚMY KOCHAĆ OJCZYZNĘ...

Mówił o tym juz w XVI w Ks. Piotr Skarga w kazaniach sejmowych:

 

Bóg matkę czcić rozkazał. Przeklęty, kto zasmuca matkę swoje. A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka jako ojczyzna, od której imię macie i wszytko, co macie, od niej jest? Która gniazdem jest matek wszytkich i powinowactw wszytkich, i komorą dóbr waszych Komora dóbr naszych - ojczyzna. wszytkich. Jeruzalem, matka nasza - mówi Apostoł - nad wszytki matki czci i szanowania godna.

 

Tekst Ks. Skargi proponuję wydrukować dla każdego ucznia (zob. poniżej)

 

4. PIOTR SKARGA MÓWIŁ, ŻE TA OJCZYZNA-MATKA JEST CZASEM CHORA, ALE TYM BARDZIEJ TRZEBA JĄ KOCHAĆ. JAKIE CHOROBY P. SKARGA WYLICZA?  CZY ONE I DZISIAJ PANUJĄ W NASZEJ OJCZYŹNIE? -  ĆWICZENIE

Praca w grupach (2-3 osoby) nad formularzami: Proponowane  formularze złożyć w "harmonijkę" w taki sposób, by kolejny etap zadania był niewidoczny. I etap: czytanie i wytłumaczenie chorób, II etap: wypisanie chorób dzisiejszych, III etap: próba określenia "szczepionki". Formularz może być przygotowaniem do dyskusji na forum klasy.

 

5. DYSKUSJA NA FORUM KLASY

 

6. PODSUMOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELA PRACY (DYSKUSJI)

 • Podsumować choroby - współczesną chorobą jest na pewno: EMIGRACJA MASOWA, KRYTYKA, WŁASNY INTERES, OBOJĘTNOŚĆ...
 • Uczucia do ojczyzny, pamięć o tych którzy ją kształtowali
 • Krótki przegląd historyczny (niewole, walki, modlitwa, obrona języka polskiego - dzieci z Wrześni, obrona wiary w czasie komunizmu)
 • Modlitwa za Ojczyznę:

 

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen (Piotr Skarga)

 

Tekst Ks. Skargi:

 

Ks. Piotr Skarga mówił w kazaniach sejmowych (przełom XVI/XVII w.)  o chorobach Rzeczpospolitej:

 

 • O pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku Ojczyźnie,
 • O drugiej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z niezgody domowej,
 • O trzeciej chorobie Rzeczypospolitej, która jest naruszeniem religii katolickiej przez zarazę heretycką,
 • O czwartej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z osłabienia królewskiej dostojności i władzy,
 • O prawach niesprawiedliwych albo o piątej chorobie Rzeczypospolitej,
 • O szóstej chorobie Rzeczypospolitej, która jest dla grzechów jawnych i niekarności ich.

Jaką listę chorób dzisiejszej Rzeczpospolitej przedstawiłbyś  ks  Piotrowi Skardze?

 

1. ....................................................................................

2. ....................................................................................

3. ....................................................................................

4. ....................................................................................

5. ....................................................................................

6. ....................................................................................

 

 

Jaką szczepionkę albo lekarstwo można na te choroby znaleźć?

 

1. ....................................................................................

2. ....................................................................................

3. ....................................................................................

4. ....................................................................................

5. ....................................................................................

6. ....................................................................................

 

(oprac. S. Małgorzata Michna MChR)