Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Ciekawostki

Polskie święto nad Niewiażą na Litwie

Konferencja o Polakach w Harbinie

Jubileusz Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji

25 lat Instytutu Polskiego w Rzymie

Dzieci polskie w londyńskich szkołach

Dzień Polski w Buenos Aires

Spotkania marszałka Senatu z Polonią w Słowenii

Wybory nowego zarządu Rady Nauczycieli Polonijnych

Festiwal Piosenki Polskiej w Madrycie

"Wybitny Polak w USA" 2017

Góra Tabor - Spotkanie Młodzieży Chrystusa

Wybitny Polak w Norwegii

Premier RP na spotkaniu z Rodakami w Chinach

Migracje zarobkowe Polaków

25-lecie polskiej szkoły w Chicago

Spłonął kościół rzym.-kat. w Rosji

Ustawa o repatriacji

Nowelizacja wprowadza nowe formy pomocy finansowej dla repatriantów oraz ułatwia powrót i osiedlania się w Polsce

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o repatriacji, która wprowadza nowe formy pomocy finansowej dla repatriantów oraz ułatwia powrót i osiedlania się w Polsce osobom polskiego pochodzenia - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.

Nowelizacja ustawy o repatriacji została przygotowana przez rząd. Ma ona na celu ułatwienie powrotu i osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia. Chodzi o osoby zesłane lub deportowane przez władze ZSRR do: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu lub azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, a także potomków tych osób.

W nowelizacji ustawy o repatriacji zmieniono definicję repatrianta i procedurę związaną z przyznawaniem wizy krajowej w celu repatriacji. Przewidziano także ustanowienie pełnomocnika rządu

ds. repatriacji oraz utworzenie Rady ds. Repatriacji. Rada będzie organem opiniodawczo-doradczym pełnomocnika rządu ds. repatriacji.

Nowela przewiduje tworzenie ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów, które mają zapewniać im m.in. kursy języka polskiego. Będą one prowadzone przez organizacje społeczne, stowarzyszenia lub inne osoby prawne wyłonione w otwartym konkursie ofert. Repatriant będzie umieszczany w ośrodku na podstawie decyzji pełnomocnika rządu ds. repatriacji na okres od trzech do sześciu miesięcy. Ośrodki będą nadzorowane przez pełnomocnika, którego decyzja o przyznaniu miejsca w ośrodku będzie potwierdzać spełnienie warunków do osiedlenia się w Polsce.

Nowelizacja wprowadza także nową formę pomocy finansowej dla repatriantów. Zgodnie z nią, pełnomocnik będzie udzielał repatriantowi po opuszczeniu przez niego ośrodka (na jego wniosek) pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Repatriant będzie mógł otrzymać do 25 tys. zł. Wsparcie to będzie mógł przeznaczyć na dopłatę do zakupu lub wynajmu mieszkania.

Nowela przewiduje, że gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi, zostanie udzielona jednorazowa dotacja z budżetu państwa do 25 tys. zł na repatrianta.

Nowe przepisy będą zasadniczo obowiązywać od 1 maja 2017 r.; część regulacji powinna wejść w życie 1 września 2017 r.

Za: www.radiozagranica.pl

III Festiwal Szkół Polonijnych

Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Grodnie

35-lecie PMK w Berlinie

Akademia 3-majowa w Londynie

Uroczystości 3 Maja we Lwowie

Więcej artykułów…