Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Ciekawostki Potrzeby Polaków w Niemczech

Potrzeby Polaków w Niemczech

Edukacja i nauka języka polskiego w niemieckich szkołach to główny problem Polaków żyjących za Odrą

Jednym z głównych problemów Polaków w Niemczech jest edukacja i nauka języka polskiego w niemieckich szkołach. W wielu landach władze nie wspierają nauki języka polskiego jako języka ojczystego. "Język oznacza tożsamość. Dopóki jesteśmy świadomi naszego języka, to zdajemy sobie sprawę z naszej historii i naszego znaczenia" - mówi prof. Andrzej Przyłębski, ambasador RP w Berlinie.Kwestie te były podnoszone podczas niedawnej wizyty marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w Niemczech. Polacy, którzy przyszli na spotkanie z polską delegacją do Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, prosili również o wsparcie i pośredniczenie polskich władz w kontaktach organizacji polonijnych z rządem niemieckim. "My już więcej jako organizacja społeczna sami nie uzyskamy. Jeżeli nie otrzymamy wsparcie ze strony czołowych polskich polityków to nie uda się nam zrealizować punktów, których do tej pory nie udało się zrealizować - powiedział Józef Malinowski, prezes Związku Polaków w Niemczech "Rodło".W Niemczech mieszka ok. 2 milionów polskich obywateli i osób polskiego pochodzenia, które przyjechały do Niemiec w ramach tzw. łączenia rodzin.Polonia w Niemczech nie ma statusu mniejszości narodowej. Prawa Polaków w Niemczech reguluje Traktat zawarty między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r. Gwarantuje on, że osoby polskiego pochodzenia mają prawo do wyrażania i rozwijania swej odrębności.

W Niemczech działa kilka organizacji polonijnych. Są to: Związek Polaków w Niemczech "Rodło", Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury i Języka Polskiego, Polska Rada - Zrzeszenie Federalne, Kongres Polonii Niemieckiej. Ważną instytucją dla życia polonijnego jest Polska Misja Katolicka w Niemczech. W 300 kościołach i kaplicach odprawiane są msze święte po polsku.

O sytuacji Polaków w Niemczech, z prof. Andrzejem Przyłębskim, ambasadorem RP w Berlinie, rozmawiała Halina Ostas.

Za: Polskie Radio dla Zagranicy / 18 lipca 2018 r.