Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Ciekawostki Europejska Konferencja Nauczycieli Polonijnych

Europejska Konferencja Nauczycieli Polonijnych

Organizatorem III Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz partner polonijny - Macierz Szkół Społecznych z Francji

Spotkanie jest kontynuacją i rozszerzeniem odbywających się cyklicznie konferencji dla nauczycieli polonijnych z Europy Zachodniej. Przygotowany przez nas program spotkania łączy wiedzę teoretyczną, przydatną w edukacji dwujęzycznej oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w konieczne do skutecznego nauczania narzędzia.

Jesteśmy przekonani, że wysoki poziom merytoryczny zapewnią zaproszeni eksperci poczynając od pani profesor Haliny Grzymały - Moszczyńskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego i pani profesor Agaty Roćko z Polskiej Akademii Nauk aż po kadrę ODN SWP.

W ramach proponowanych bloków tematycznych będziecie Państwo mieli okazję poznać istotne zagadnienia z zakresu: edukacji dzieci dwujęzycznych, rozmów z rodzicami uczniów szkół polonijnych, wzbudzania motywacji u uczniów i rodziców oraz aktywnych metod pracy. W każdej z proponowanych sesji staraliśmy się zapewnić udział uznanych autorytetów z danej dziedziny oraz osób mających duże doświadczenie praktyczne, co w naszym zamyśle ma przyczynić się do uzyskania dużej efektywności i atrakcyjności merytorycznej Konferencji.

DZIEŃ 1

III EUROPEJSKIEJ KONFERENCJI METODYCZNEJ NAUCZYCIELI POLONIJNYCH W PARYŻU

Oficjalnej inauguracji III Europejskiej Konferencji Metodycznej w Paryżu dokonał Prezes StowarzyszeniA "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski .

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele m.in. Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Pamięci Narodowej. Na sali zgromadziło się blisko 40 nauczycieli polonijnych z Europy Zachodniej oraz USA. Konferencja metodyczna potrwa do niedzieli.

Podczas oficjalnego otwarcia III Europejskiej Konferencji Metodycznej w Paryżu głos zabrali:

Senator Łukasz Mikołajczyk- członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, który odczytał list Marszałka Senatu RP skierowany do uczestników konferencji.

Hubert Czerniuk- Konsul Generalny RP w Paryżu.

Iwona Kozłowska-Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ.

Magdalena Tadeusiak-Mikołajczyk dyrektor TVP Polonia,

Waldemar Brenda dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN,

Tadeusz Piłat-prezydent EUWP

oraz Danuta Lemoyne prezes Macierzy Szkół Społecznych we Francji.

100 lat Niepodległej: programy obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości zaprezentowali:

Prezes Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski ,

Iwona Kozłowska MSZ,

Paulina Florjanowicz- dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego w MKiDN,

Waldemar Brenda IPN

oraz Agnieszka Będkowska- Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

DZIEŃ 2

III EUROPEJSKIEJ KONFERENCJI METODYCZNEJ NAUCZYCIELI POLONIJNYCH. W PARYŻU

Drugi dzień Konferencji rozpoczął Piotr Sobkowicz - kierownik Działu Produkcji Filmowej i Projektów Edukacyjnych Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przedstawiając uczestnikom spotkania projekt Historia ożywionych obrazów: Polska Niepodległa.

"Bunt językowy: niewdzięczność czy normalność" to tytuł zajęć prof. dr hab. Haliny Grzymały - Moszczyńskiej podczas III Europejskiej Konferencji Metodycznej w Paryżu zrealizowanej przez ODN SWP.

Nowoczesne metody i technologie do nauki języka polskiego jako drugiego/obcego sposobem na aktywizację szkolną - wykład prof. IBL PAN Agaty Roćko podczas III Europejskiej Konferencji Metodycznej ODN SWP w Paryżu.

Wykład prof. Haliny Moszczynskiej-Grzymaly "Jak zmotywować rodziców do uczęszczania dzieci do szkoły polonijnej" oraz praca grupowa uczestników III Europejskiej Konferencji Metodycznej w Paryżu

Wśród nauczycieli polonijnych są przedstawicielki Zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii - FPSN oraz szkół w Amsterdamie, Bredzie, Nijmegen i Roosendaal

"To niezwykle cenne spotkanie nauczycieli i ekspertów dotyczące edukacji polskich dzieci w szkołach polonijnych" - podsumowują drugi dzień konferencji

DZIEŃ 3

III EUROPEJSKIEJ KONFERENCJI METODYCZNEJ NAUCZYCIELI POLONIJNYCH. W PARYŻU

Trzeci dzień Konferencji rozpoczęły warsztaty Lucyny Bzowskiej - trenera i eksperta ODN S"WP" - "Podróże po niepodległej Polsce"

Reprezentacja Królestwa Belgii - Barbara Wojda z Polskiej Macierzy Szkolnej, Katarzyna Radomska z Polskiej Szkoły Daskalia z Leuven i Justyna Szewczyk Polskiej Szkoły EduGandawa - wyposażona w dawkę przykładów praktycznego zastosowania różnych metod nauczania .

Po trzech dniach obrad - dyskusji, warsztatów, niekończących się rozmów - czas na pamiątkowe zdjęcie.

III EUROPEJSKA KONFERENCJA METODYCZNA W PARYŻU

PIĄTEK, 8 CZERWCA 2018

15:00 Recepcja

16:00 Powitanie zaproszonych gości przez Gospodarzy Konferencji oraz wystąpienia Gości Honorowych

16:30 Strategia wsparcia oświaty polonijnej przez Senat RP,

Łukasz Mikołajczyk, senator, członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

17:00 Koncepcja wsparcia szkół i nauczycieli polonijnych Stowarzyszenia Wspólnota Polska w 2018 roku,

Katarzyna Czyżycka, dyrektor programowy ODN SWP.

17.20 Przerwa kawowa

17.35 100 lat Niepodległej: prezentacja programów edukacyjnych i kulturalnych instytucji rządowych i pozarządowych:

Polonijny program obchodów 100 rocznicy Niepodległości Stowarzyszenia Wspólnota Polska,

Dariusz Piotr Bonisławski, SWP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wobec obchodów Niepodległości,

Iwona Kozłowska, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, MSZ

Program Niepodległa!,

Paulina Florjanowicz, Departament Dziedzictwa Kulturowego, MKiDN

Obchody 100lecia Niepodległości w działalności IPN,

Waldemar Brenda, Biuro Edukacji Narodowej, IPN

Program: Historia ożywionych obrazów,

Agnieszka Będkowska, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

19:00 Wyjście na kolację

SOBOTA, 9 CZERWCA 2018

08:30 Historia ożywionych obrazów

Piotr Sobkowicz, Kierownik Działu Edukacji i Produkcji Filmowej, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

09:10 Bunt językowy: niewdzięczność czy normalność, wykład interaktywny

prof. Halina Grzymała - Moszczyńska, UJ

11:00 Nowoczesne metody nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego sposobem na aktywizację szkolną

dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN

12:45 Język specjalistyczny w szkole polonijnej

Katarzyna Czyżycka, trener i ekspert ODN SWP

13:30 przerwa obiadowa

15:00 Motywacja do działania! Jak zmotywować rodziców do uczęszczania dzieci do szkoły polonijnej

prof. Halina Grzymała - Moszczyńska, UJ

16:45 Warsztaty: Podróże po niepodległej Polsce

Lucyna Bzowska, trener i ekspert ODN SWP

18:30 Kolacja

20:30 Wyjazd na wycieczkę

NIEDZIELA, 10 CZERWCA 2018

09:00 Warsztaty: Polska tradycja i niepodległość, warsztaty,

Lucyna Bzowska, trener i ekspert ODN SWP

10:45 Wykorzystanie nowoczesnych metod i technologii w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego - warsztat praktyczny

dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN

12:15 Uroczyste zakończenie konferencji

12:30 Sesja LOM dla doradców metodycznych, kandydatów i chętnych

 

Za: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" / 11 czerwca 2018 r.