Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Ciekawostki Pierwsza Dama w Domu Samotnej Matki - Chicago

Pierwsza Dama w Domu Samotnej Matki - Chicago

19 maja br. podczas spotkania z przedstawicielkami Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, które prowadzą placówkę, wolontariuszami i matkami, Pierwsza Dama poznała historię tego miejsca oraz jego misję.

Małżonka Prezydenta miała też niepowtarzalną okazję do osobistych spotkań i rozmów z podopiecznymi Domu oraz do obejrzenia ośrodka. - "Tworzycie tu Państwo prawdziwą wspólnotę" powiedziała Pierwsza Dama. - "Dziękuję za niezwykłą posługę i misję" - dodała, zwracając się do sióstr.

Polonijny ośrodek zapewnia bezpłatne schronienie dla kobiet oczekujących dziecka oraz matek, które wraz z potomstwem znalazły się w sytuacji kryzysowej. Każda z podopiecznych konfrontuje się z osobistą krzywdą. Częstymi powodami trudności są brak wsparcia bliskich, kłopoty ekonomiczne, niedojrzałość wiekowa i emocjonalna, czy presja otoczenia. Dom Samotnej Matki wspiera kobiety w dążeniach do samodzielności - znalezienia legalnej pracy, mieszkania, zdobycia wykształcenia, niejednokrotnie wyjścia z nałogu, zapewnia także wsparcie psychologiczne i duchowe oraz pomoc w wychowaniu dzieci w atmosferze ciepła i bliskości. Do tej pory z pomocy DSM skorzystało ok. 290 matek i dzieci. - "Liczę, że będziecie panie miały tu wspaniały start w nowe życie"- życzyła Pierwsza Dama matkom zgromadzonym w ośrodku.

Na zakończenie wizyty Siostra Maksymiliana Kaminska MChR opowiedziała Małżonce Prezydenta o prowadzonej przez placówkę poradni poaborcyjnej "Rachel", będącej programem terapautycznym dla kobiet, które dokonały przerwania ciąży.

S. Marta Cichon MChR, prowadząca Dom Samotnej Matki, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasług Rzeczypospolitej Polskiej. 

Za: mchr.pl / 19 maja 2018 r.