Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Ciekawostki Rekrutacja nauczycieli do pracy za granicą

Rekrutacja nauczycieli do pracy za granicą

ORPEG organizuje rekrutację nauczycieli polonistów, nauczania początkowego i historii do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo Wschodniej oraz Azji.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2018/19 do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

POSZUKUJEMY NAUCZYCIELI POLONISTÓW, NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO I HISTORII.

DOKUMENTY APLIKACYJNE NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE OŚRODKA LUB PRZESŁAĆ NA ADRES:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

ul. Kielecka 43

02-530 Warszawa

Telefon: 22 853 87 06

REKRUTACJA TRWA.

Szczegóły na stronie www.orpeg.pl.

Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli

http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli

WYMAGANIA

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu (nauczyciele poloniści, nauczania początkowego, historii),

znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,

co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli,

warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.

OBOWIĄZKI

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego.

Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych.

Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

INFORMACJE DODATKOWE

oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,

w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.

ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Za: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" / 25 stycznia 2018 r.