Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Ciekawostki 100-lecie Stowarzyszenia Inżynierów we Francji

100-lecie Stowarzyszenia Inżynierów we Francji

W dniach 13-15 października br. w Paryżu odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Stanisława Karczewskiego i Ambasadora RP we Francji Tomasza Młynarskiego.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się sesją w Pałacu Monako, siedzibie Ambasady RP we Francji. Gości powitali Ambasador Tomasz Młynarski oraz mgr inż. Lucjan Sobkowiak, prezes SITPF. W swoim przemówieniu Ambasador podkreślił wagę wkładu polskich inżynierów w wymianę między Polską a Francją na polu nauki oraz jego znaczenie na rzecz kształtowania przyjaznych stosunków polsko-francuskich. Następnie prezes L. Sobkowiak wygłosił wykład pt. "100 lat SITPF: wkład inżynierów i techników polskich w rozwój przemysłu francuskiego", a mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT NOT, opowiedziała o historii polskich stowarzyszeń technicznych działających poza granicami Polski.

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz P. Bonisławski skierował list do jubilatów,  w którym napisał:

-Szanowni Inżynierowie i Technicy!

Jesteśmy niezmiernie dumni, iż przez 1OO lat Stowarzyszenie reprezentowało polską myśl techniczną za granicą. Członkowie Stowarzyszenia przez 100 lat swoją rzetelną pracą, swoimi osiągnięciami zawodowymi, swoimi patentami i swoją przedsiębiorczością przynosili chlubę polskiemu narodowi we Francji. Należy podkreślić, że pomiędzy zadaniami jakie realizowało Stowarzyszenie, ciągle obecna była również idea wzajemnej pomocy oraz solidarności korporacyjnej i narodowej celem obrony wspólnych interesów Polonii francuskiej.  Wierzę, iż przez kolejne lata Stowarzyszenie nadal będzie promowało oraz wspierało polskie środowisko naukowo-techniczne. Jubileusz ten jest Źródłem ogromnej satysfakcji i pozwala nam poczuć dumę z rodaków którzy aktywnie reprezentują polską kulturę techniczną za granicą.".

W dalszej części wydarzenia wręczone zostały dyplomy i odznaczenia SITPF, a swoje wystąpienia wygłosili delegaci, którzy przybyli na tę okazję do Paryża nie tylko z Francji i Polski, ale również z USA, Niemiec i Austrii. Na zakończenie pierwszego dnia obchodów uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu Joanny Kozielskiej (harfa) oraz Philippe'a Davida (flet).

Następnego dnia w obecności wice-konsul ds. polonijnych Beaty Jeśko w Bibliotece Polskiej odbyło się seminarium poświęcone rewolucji przemysłowej 4.0 oraz inauguracja wystawy "100 lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji". Wieczorem uczestnicy zostali zaproszeni do siedziby francuskiego Senatu na kolację z udziałem senatora Jeana-Yvesa Leconte'a, wice-przewodniczącego senackiej Grupy Przyjaźni Francja-Polska. Podczas kolacji Ambasadę RP we Francji reprezentował minister Tomasz Majchrowski, zastępca Ambasadora. Obchody jubileuszowe zakończyły się niedzielną mszą świętą w intencji polonijnych inżynierów i techników, która została odprawiona w polskim kościele pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Paryżu przez ks. Bogusława Brzysia, rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

Gośćmi honorowymi obchodów byli profesorowie polskich uczelni wyższych, a także Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz przedstawiciele stowarzyszeń polskich inżynierów i techników z innych państw europejskich oraz z USA.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji jest jedną z najstarszych organizacji polonijnych. Idea jego założenia zrodziła się w maju 1917 roku, w czasie tradycyjnej pielgrzymki polskiej do Motorynce. Na wieść o tworzeniu niezależnej Armii Polskiej we Francji, grupa inżynierów obecnych na pielgrzymce, a wśród nich Józef Lipkowski i Stanisław Ziembiński rzucili myśl o powołaniu swej własnej organizacji - w ten sposób powstało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji, noszące początkowo nazwę Polskiego Stowarzyszenia Techników w Paryżu. Podstawowym celem powstania SITPF było stworzenie kadry technicznej gotowej do współudziału w odbudowie Polski po odzyskaniu niepodległości.

Uroczystości 100-lecia  SITPF były współfinansowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Za: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"/ październik 2017