Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Ciekawostki Klub Harbińczyka w Świebodzicach

Klub Harbińczyka w Świebodzicach

23 września br. w Świebodzicach został uroczyście otwarty Dolnośląski Klub Harbińczyka (drugi taki klub w Polsce po Szczecinie), a następnie odbyło się sympozjum poświęcone temu jedynemu w Chinach polskiemu miastu, dwom parafiom oraz 100-leciu istniejącego tam Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza.

Harbin, miasto w Mandżurii, założone w drugiej połowie XIX wieku, przez budowniczych Kolei Transsyberyjskiej i północno-wschodnich Chin, zamieszkałe w większości przez Polaków. Ta kolonia polska, licząca wtedy kilka tysięcy mieszkańców, była prężnym ośrodkiem polonijnym w okresie międzywojennym. Posiadała dwa kościoły, dwie szkoły podstawowe, gimnazjum oraz wiele organizacji. Szczególnie zasłużone było Stowarzyszenie "Gospoda Polska". W Harbinie wychodziło 22 tytuły polskich czasopism. W 1936 roku Kongregacja Rozkrzewiania Wiary powierzyła tę placówkę duszpasterską Towarzystwu Chrystusowemu. Ze względu na brak księży w młodym zgromadzeniu, Towarzystwo nie mogło jednak objąć tej placówki i wtedy kard August Hlond wysłał tam w ich zastępstwie ks. Pawła Chodniewicza.

Ks. P. Chodniewicz przyjechał do Harbinu wraz z przełożonym chrystusowców ks. Ignacym Posadzym w 1937 roku. Wrażenia z tej podróży ks. I. Posadzy opisał w książce "Przez tajemniczy Wschód", wydanej w Potulicach. Po przejściach wojennych, w 1949 roku kolonia polska w Harbinie przestał istnieć, a Polacy z Harbinu rozproszyli się po całym świecie. Część z nich powróciła do Polski, a większa grupa, wraz z ostatnim polskim duszpasterzem, ks. Aleksandrem Eysymonttem przyjechały do Australii. Ostatnie archiwalia z tej placówki znajdują się w Archiwum Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu oraz w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Uroczyste otwarcie Dolnośląskiego Klubu Harbińczyka przez prezesa Aleksandra Jermakowa, z udziałem Harbińczyków i zaproszonych gości odbyło się w sobotę 23 września. Wśród nich był prezydent miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz, który przekazał specjalny lokal dla Klubu, dziennikarka z Chin Li Tang, ks. Bernard Kołodziej TChr oraz żyjący Harbińczycy oraz ich potomkowie.

Po otwarciu odbyło się sympozjum na którym referaty wygłosili: Aleksander Jermakow, Geneza powstania miasta Harbin; ks. prof. Bernard Kołodziej TChr, Duszpasterstwo polskie w Harbinie oraz zachowane Akta Harbińskie; dr Tomasz Markiewka, Harbińskie lata Teodora Parnickiego; prezes oddziału szczecińskiego Romuald Oziewicz, Relacja z wyjazdu do Harbina w czerwcu br. i Jerzy Markiewka, Historia Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Po nim były kolejne wspomnienia oraz relacje świadków.

Następnego dnia, w niedzielę 24 września w miejscowym kościele pw. św. Mikołaja ks. Bernard Kołodziej TChr odprawił uroczystą mszę świętą w intencji zmarłych i żyjących Harbińczyków, ich potomków oraz nowopowstałego Dolnośląskiego Klubu Harbińczyków.

Poniżej znajdują się zdjęcia z otwarcia Dolnośląskiego Klubu Harbińczyka oraz z sympozjum.

Ks. Bernard Kołodziej TChr

Za: tchr.pl