Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl
Home Ciekawostki Pomoc socjalna dla środowisk polonijnych

Pomoc socjalna dla środowisk polonijnych

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w ramach dotacji Senatu RP na rok 2017 realizuje projekt pn. Program pomocy charytatywnej i socjalnej dla środowisk polonijnych i polskich za granicą, którego jednym z komponentów jest pomoc środowiskom polskim z następujących krajów: Litwa, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rumunia, Gruzja, Armenia, Kazachstan  w zakresie wsparcia w pokryciu kosztów leczenia.

1.      Pomoc będzie udzielana osobom indywidualnym na zasadzie refundacji (zwrotu za koszty leczenia poniesione w 2017 r.);

2.      Wnioski wraz z kopiami dokumentów  prosimy przesłać  do dnia 15 listopada 2017 r. na adres: Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa)

3.       Środki na pomoc charytatywną są ograniczone i samo złożenie wniosku nie oznacza uzyskania pomocy.

4.      Pobierz wniosek o udzielenie pomocy: WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY CHARYTATYWNEJ

Za: "Wspólnota Polska" / sierpień  2017 r.